Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Weterana

Data publikacji 29.05.2013

Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa, weszła w życie 30 marca 2012 roku. Ustanowiła ogólnopolskie święto weteranów - Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To święto wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, którzy wypełniali swoje obowiązki służbowe poza granicami Rzeczypospolitej. W tym roku centralne uroczystości Dnia Weterana zorganizowano we Wrocławiu.

W roczystościach uczestniczyli nich m.in. Podsekretarz Stanu w MSW – Marcin Jabłoński, Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – insp. Wojciech Ołdyński.

Uroczystości Dnia Weterana rozpoczęły się  o 10.30 ekumenicznym nabożeństwem w bazylice p.w. św. Elżbiety w intencji weteranów. Następnie, na wrocławski rynek, przybyły poczty sztandarowe jednostek wojskowych, organizacji weteranów i kombatantów, a także wprowadzono pododdziały służb mundurowych oraz wojskową asystę honorową.

O godzinie 12.00 zaczęły się  główne uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym, podczas których odbyła się dekoracja osób odznaczonych i wyróżnionych – odznaki honorowe zostały wręczone także dziesięciu weteranom Policji, w tym trzem weteranom poszkodowanym. Odznaki  „Za zasługi w działaniach poza granicami państwa”   wręczył   Podsekretarz   Stanu  w Ministerstwie  Spraw  Wewnętrznych Marcin Jabłoński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Otrzymali je: insp. Artur Falkowski, podinsp. w st. spocz. Ryszard Mikołajczak, podinsp. Halina Kozłowska, sierż. szt. Andrzej Rubas, podinsp. w st. spocz. Tadeusz Grobelny, sierż. szt. Piotr Nowicki, sierż. szt. w st. spocz. Mirosław Świdrak, mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki, mł. insp. w st. spocz. Wojciech Kaliński oraz mł. insp. w st. spocz. Witold Świercz.

Kolejnym punktem  uroczystości było odczytanie apelu pamięci oraz salwa honorowa, defilada pododdziałów reprezentacyjnych, a także pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej WP, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i orkiestr - Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych.

W Centralnych Uroczystościach Dnia Weterana uczestniczyli policjanci. Podczas nabożeństwa w bazylice p.w. św. Elżbiety obecny był poczet sztandarowy Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Na rynku stanęły stoiska promujące Policję – można było zobaczyć m.in. nowoczesne radiowozy i robota minersko-pirotechnicznego.

W kampanii wizerunkowej promującej Dzień Weterana uczestniczyli trzej funkcjonariusze Policji: inspektor Robert Żółkiewski - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej współpracy Policji KGP, podinsp. Hanna Kowalewicz - ekspert – koordynator zespołu ds. Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Sekcji Prezydialnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a także sierż. szt. w st. spocz. Mirosław Świdrak.

(mg, fot. KWP we Wrocławiu)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.92 MB)

Powrót na górę strony