Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończyli projekt w ramach programu Hercule II 2007 - 2013

Data publikacji 13.06.2013

Dobiegł końca zainicjowany przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą projekt pt. „Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej w aspekcie prawnym i praktycznym - konsekwencje ekonomiczne, podłoże społeczne, taktyka, zwalczanie" w ramach Hercule II 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program, którego beneficjentem była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, zrealizowany został dzięki wsparciu Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

W dwóch szkoleniach – z czego jedno „Przestępczość nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi – przemyt, podróbki i wykorzystywanie podrobionych znaków towarowych” odbyło się w kwietniu br. w Augustowie, a drugie – „Przestępczość na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej – analiza zjawiska defraudacji środków finansowych” miało miejsce w czerwcu br. w Piszu – wzięło udział 220 osób reprezentujących instytucje, w których kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej. W ten sposób swoimi doświadczeniami i wiedzą mogli podzielić się policjanci województwa warmińsko–mazurskiego, przedstawiciele wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą komend wojewódzkich z Białegostoku, Lublina, Łodzi, Katowic, Kielc, Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, przedstawiciele Izby Celnej W Olsztynie i Białymstoku, funkcjonariusze CBŚ i CBA, a także przedstawiciele koncernów tytoniowych i kosmetycznych.

Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń, a także nabycie umiejętności praktycznych w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej, przeciwko własności przemysłowej, przestępczości przemytu i podrabiania papierosów. Innym ważnym aspektem projektu było ulepszenie metod i narzędzi zwalczania i zapobiegania przestępczości oraz wspieranie możliwości operacyjnych zwalczania nadużyć finansowych na szkodę Unii Europejskiej.

Uczestnicy szkoleń wysłuchali w sumie 28 wykładów, które przeprowadzili między innymi pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, specjaliści z Izb Celnych, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Służby Kryminalnej KGP oraz eksperci z Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, koncernów - Imperial Tobacco Polska SA, British American Tobacco Polska, Philips Morris International Polska, Procter&Gamble i Bosch.

Ponadto słuchacze odwiedzili fabrykę British American Tobacoo w Augustowie, zapoznając się z możliwościami produkcyjnymi koncernu oraz szkoląc się w zakresie rozpoznawania nielegalnych wyrobów tytoniowych trafiających na rynki europejskie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 864,52 EURO, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych.

(KWP Olsztyn / tk)

Powrót na górę strony