Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji

Data publikacji 18.06.2013

W dniach 17 – 18 czerwca br. w Ośrodku Szkoleniowym policyjnego Centrum Usług Logistycznych w Szklarskiej Porębie, Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP prowadzi ogólnopolską konferencję inaugurującą projekt „Bezpieczna Sieć Europolu dla polskiej Policji”, współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków programu ISEC „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości”.

Wniosek aplikacyjny został złożony przez Jednostkę Krajową Europolu w 2012 r. na ogólną kwotę 200 000 Euro. Po ocenie wszystkich wniosków, polski projekt uzyskał akceptację Komisji Europejskiej oraz granty unijne.

Zgodnie z harmonogramem działań realizacja projektu rozpoczęła się 15 stycznia 2013 r. i będzie kontynuowana do 14.01.2016 r.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa łączności i rozszerzenie dostępu do systemów informacyjnych oraz baz danych Europolu dla terenowych jednostek organizacyjnych Policji poprzez zakup oraz podłączenie 17 Stacji Dostępowych Europolu do bezpiecznej Sieci Wymiany Informacji z Europolem (SWIzE), przygotowanie merytoryczne użytkowników końcowych w poszczególnych jednostkach, a także wypracowanie na poziomie krajowym procedur oraz standardów zarządzania informacją przesyłaną za pośrednictwem kanału Europolu.

Podczas konferencji przedstawiciele Komendy Głównej Policji zaprezentowali ogólne założenia dotyczące przedmiotowego projektu, jak również działania jakie będą realizowane w ciągu 36 miesięcy trwania projektu. Ponadto zostały przedstawione praktyczne aspekty dotychczasowej współpracy polskiej Policji z Europolem w zakresie zapobiegania jak i zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu, a także przestępczości poważnej o charakterze międzynarodowym. Zaproszenie na ogólnopolską konferencję inaugurującą projekt przyjęli polscy eksperci zatrudnieni w Europolu, którzy dodatkowo zaprezentowali możliwości, w tym narzędzia jakie są dostępne za pośrednictwem Europolu.

Udział w konferencji bierze 70  funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji z jednostek  organizacyjnych Policji, jak również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony