Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Korupcja w służbach mundurowych – mity a rzeczywistość”.

Data publikacji 19.06.2013

Dwudniowa konferencja nt. „Korupcja w służbach mundurowych – mity a rzeczywistość” - zorganizowana została przez Komendę Główną Policji oraz Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inspiracją do zorganizowania konferencji była przypadająca w tym czasie XV-ta rocznica utworzenia w polskiej Policji Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki z prof. dr. hab. Brunonem Hołystem, prof. dr. hab. Emilem Pływaczewskim oraz prof. dr. hab. Tadeuszem Tomaszewskim - Prorektorem na Uniwersytecie Warszawskim na czele, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Paweł Wojtunik, Zastępca Prokuratora Generalnego - Robert Hernand, płk. Jacek Kitliński – Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, inni przedstawiciele organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości,  Ryszard Czerniawski - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich RP, a także przedstawiciele palestry i firm ubezpieczeniowych oraz funkcjonariusze, pracownicy i emeryci Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Konferencja odbyłą się w dniach 25-28 czerwca 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.

Po zakończeniu części ogólnej, która prowadził dr Zbigniew Rau - Koordynator Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uczestnicy konferencji obradowali w ramach trzech równoległych paneli dyskusyjnych. Panel pierwszy poświęcono korupcji funkcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy przypadków pod kątem modus operandi. W ramach panelu drugiego dyskutowano o problemach związanych z udziałem funkcjonariuszy w przestępczym wyłudzaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Panel trzeci poświęcono problematyce czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP, w trakcie którego również zaprezentowano możliwości zastosowania systemu automatycznego rozpoznawania mowy.

Uroczystą część obchodów zaszczycili swoją obecnością Wiceminister Spraw Wewnętrznych Pan Marcin Jabłoński oraz Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Marek Działoszyński, którzy złożyli życzenia dalszych sukcesów i uhonorowali odznaczeniami oraz medalami zasłużonych, zarówno czynnych jak i emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników Biura, a także osoby wspierające działania BSW KGP. Komendant Główny Policji wręczył również awanse na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Ponadto Pan Robert Dąbrowski – Przewodniczący Komisji ds. Przestępczości Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczył Dyrektorowi oraz innym funkcjonariuszom BSW KGP okolicznościowe upominki, uhonorowując w ten sposób ich zasługi przy zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej.

Wśród gości nie zabrakło byłych Komendantów Głównych Policji w osobach nadinsp. Leszka Lamparskiego oraz podinsp. Romana Huli, byłych Dyrektorów Biura Spraw Wewnętrznych w osobach insp. Jacka Góreckiego, insp. Krzysztofa Kurtyki oraz insp. Lecha Biernata. Obchody zaszczycili swoją obecnością także komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół policyjnych oraz i Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr Piotr Bogdalski.

Bezpośrednio po zakończeniu konferencji odbyła się odprawa służbowa kierownictwa z funkcjonariuszami i pracownikami Biura, poświęcona omówieniu bieżących spraw oraz priorytetów na drugie półrocze 2013 r.

Po odprawie, w części nieoficjalnej obchodów, rozegrano mecz piłki nożnej pomiędzy dwiema drużynami reprezentującymi wydziały terenowe Biura „Wschód vs. Zachód”, dzielnie wspieranymi przez cheerleaderki z Wydziału Ogólnego BSW KGP. Po pięcioletniej nieobecności na scenach, reaktywowany zespół instrumentalno-wokalny o wdzięcznej nazwie „Aborygeni i mamuty”, podczas jedynego koncertu w Polsce, zaprezentował się w recitalu bluesowo-countrowym, nawiązując w tekstach piosenek m.in. do różnych aspektów służby w Policji oraz w Biurze Spraw Wewnętrznych. Resztę wieczoru pożegnalnego spędzono przy dźwiękach muzyki, uświetnionej występem wokalnym podinsp. Marka Bałdo w Wydziału w Opolu BSW KGP.

gp

Strona Biura Spraw Wewnętrznych KGP >>

Powrót na górę strony