Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Architekci z Łodzi wygrali konkurs na model komendy i komisariatu Policji

Data publikacji 19.06.2013

MSW wyłoniło zwycięzcę konkursu na opracowanie modelu komendy i komisariatu Policji, w ramach programu standaryzacji. Konkurs wygrała pracownia architektoniczna z Łodzi.

Konkurs na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji wygrali łódzcy architekci z firmy RYDZYŃSKI WASIAK STAŃCZAK LEBELT Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Zwycięski projekt będzie wzorem, według którego przeprowadzane będą, w ramach standaryzacji, zadania inwestycyjno-remontowe.

Na konkurs zostały złożone 23 prace architektoniczne.

Wszystkie prace były oceniane przez sąd konkursowy pod względem walorów architektonicznych, funkcjonalności i estetyki rozwiązań, zgodności z założeniami konkursu, możliwości wykorzystania rozwiązań modelowych, efektywności ekonomicznej i energetycznej obiektu.

Projekty przesyłane w ramach konkursu na opracowanie modelu komendy i komisariatu Policji miały uwzględniać m.in. wysoką jakość warunków obsługi obywateli oraz poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Do konkursu mogły przystąpić m.in. osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne bądź architekta wnętrz. W sumie złożono 295 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, z czego zaproszenia do kolejnego etapu otrzymało 193 uczestników (m.in. pracownie architektoniczne oraz osoby fizyczne).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zorganizowało konkurs na projekt modelu komendy i komisariatu Policji przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs poprzedziło, przeprowadzone przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, badanie społeczne „Komendy i komisariaty Policji – funkcje i standardy przestrzeni”. Badanie było pierwszym etapem realizacji programu standaryzacji komend i komisariatów Policji. Wnioski i rekomendacje, płynące z badania, posłużyły do opracowania wytycznych w konkursie architektonicznym. Ponadto, dzięki przeprowadzonemu badaniu, możliwe było poznanie m.in. opinii obywateli odnośnie wyglądu komend Policji czy ich otoczenia.

W załączeniu projekt na nowy model komendy i komisariatu Policji.

(MSW)

Powrót na górę strony