Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium poświęcone prewencji kryminalnej

Data publikacji 25.07.2013

Dwa projekty prewencyjne realizowane przez warmińsko-mazurską Policję zaprezentowane zostały podczas międzynarodowego seminarium, które odbyło się 11 lipca 2013 roku w Neapolu we Włoszech.

W maju 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie pn. „Sharing Experience in Local Policing in Europe" w ramach programu Prevention of and fight against crime (DG Home Affairs). Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Crime Prevention Fund – IGA z Bułgarii, natomiast jej partnerami - Giancarlo Siani Association z Włoch, King’s College z Londynu oraz lokalna policja z hiszpańskiej Walencji.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk z zakresu prewencji kryminalnej oraz promocja współpracy pomiędzy jednostkami policji oraz instytucjami zajmującymi się tą tematyką w krajach członkowskich UE. Wartość i możliwość zaadaptowania na potrzeby lokalnej społeczności przedstawionych projektów zostanie zbadana przez Instytut Prawa Karnego londyńskiego uniwersytetu. Transfer dobrych praktyk będzie polegał na przygotowaniu i wprowadzeniu 3 pilotażowych projektów w Bułgarii, Hiszpanii i we Włoszech.

Zgodnie z założeniami projektu, należało przesłać informację o dobrych praktykach z zakresu prewencji kryminalnej realizowanych w jednostce Policji. Z ramienia KWP w Olsztynie przesłano opis dwóch realizowanych projektów: „Bezpieczny Senior” z KPP w Ełku oraz „Odpowiedzialne rodzicielstwo” realizowane przez KMP w Olsztynie. Oba projekty, jako jedyne z Polski, zostały zakwalifikowane do zaprezentowania podczas europejskiego seminarium w Neapolu we Włoszech 11 lipca 2013 roku.

„Bezpieczny senior” to działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, polegające na spotkaniach z seniorami w celu uświadomienia im jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych w okresie jesienno-zimowym, gdy dzień szybko się kończy, a problemem staje się ograniczona widoczność pieszych i rowerzystów.

„Odpowiedzialne rodzicielstwo” to działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do rodziców wszystkich szóstoklasistów z Olsztyna, a których celem jest nauczenie rodziców współpracy z instytucjami na rzecz dobra dzieci, zawiązanie w ten sposób swoistej koalicji profilaktycznej, wypracowanie konstruktywnych sposobów porozumiewania się i podjecie wspólnego działania w celu chronienia młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z uwikłania w sytuacje trudne.

Przyjemność zaprezentowania projektów przypadła podinsp. Jolancie Szymulewskiej-Ozioro z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie oraz podkom. Monice Bekulard  z Wydziału Kryminalnego KPP w Ełku.

Seminarium rozpoczęło się wystąpieniem organizatorów Pani Adriany Maestro z Associazione  Giancarlo Siani oraz Pana Andrey Momchilov z Crime Prevention Fund – IGA z Bułgarii. Następnie przedstawiciele Policji z Irlandii, Polski, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Estonii omówili dobre praktyki realizowane w swoich krajach. Wszystkie omówione praktyki cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników seminarium, a ich prezentacje kończyły się gorącymi rozmowami na temat możliwości wykorzystania ich na gruncie lokalnym.

podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro, KWP w Olsztyn

Powrót na górę strony