Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkursy na stanowiska oficerów łącznikowych polskiej Policji na Białorusi, we Francji, w Holandii oraz Niemczech

Data publikacji 26.07.2013

Komendant Główny Policji podjął decyzję o wszczęciu procedury kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydatów na stanowiska oficerów łącznikowych polskiej Policji na Białorusi we Francji, w Holandii oraz w Niemczech.

Osoby spełniające kryteria powinny skierować raport adresowany do Komendanta Głównego Policji z zachowaniem drogi służbowej za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP do 23 sierpnia 2013 r.

Kryteria niezbędne:

•    Starszy oficer Policji;
•    co najmniej 10 letni staż w Policji;
•    biegła znajomość (poziom B2) w mowie i piśmie języka:
      - Białoruś- rosyjskiego,
      - Francja- francuskiego,
      - Holandia- angielskiego,
      - Niemcy- niemieckiego;
•    wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia międzynarodowej współpracy przez Policję;
•    dobry stan zdrowia.

Kryteria pożądane:

•    doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych;
•    staż na stanowiskach kierowniczych w Policji.

Postępowanie kwalifikacyjne wstępnie zaplanowane jest na 3-4 września br. i obejmować będzie:

- pisemny test z języka obcego (odpowiedniego do danego stanowiska),
- rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy merytorycznej w tym również współpracy międzynarodowej oraz znajomości języka obcego (odpowiedniego do danego stanowiska).
   
Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą test pisemny z języka obcego.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są: Pani Ewa Rudka , nr tel sł. 120-74 oraz mł. insp. Przemysław Riedel, nr tel sł. 135-77 z Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony