Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z kryminalistyki i zwalczania przestępczości kryminalnej dla Policji mołdawskiej

Data publikacji 16.09.2013

W dniach 9-12 września 2013 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się szkolenie z zakresu kryminalistyki i zwalczania przestępczości kryminalnej na szczeblu regionalnym dla przedstawicieli mołdawskiej Policji.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego w ramach Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości – kontynuacja projektu realizowanego w 2012 roku.

Koordynatorem projektu jest  Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, zaś liderem komponentu odpowiedzialnym za kwestie merytoryczne jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Zwalczanie Przestępczości Kryminalnej oraz Kryminalistyka na szczeblu regionalnym jest jednym z dwóch komponentów tematycznych w projekcie, którego celem jest wsparcie policji Republiki Mołdawii pod kątem przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego.

W szkoleniu wzięło udział 7 przedstawicieli policji mołdawskiej, w tym funkcjonariusze pionu kryminalnego oraz eksperci kryminalistyki.

Mając na uwadze charakter pracy uczestników ze strony mołdawskiej szkolenie odbywało się w dwóch grupach tematycznych i miało charakter praktycznych warsztatów.

Pierwsza grupa tematyczna była prowadzona przed ekspertów z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku, a omawiana tematyka obejmowała m.in. zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości samochodowej, narkotykowej, przeciwdziałanie terrorowi kryminalnemu, handlowi ludźmi itp. Omawiano także praktyczne aspekty zwalczania uprowadzeń oraz proces wykrywczy w przestępstwach włamań do bankomatów.

Zagadnienia te omawiane były na przykładzie konkretnych  zrealizowanych spraw, co pozwoliło na wspólne prześledzenie i analizę czynności procesowych na wszystkich etapach działania.

Drugą grupę tematyczną poprowadzili eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, a tematyka szkolenia dotyczyła m.in. procesu wdrażania systemu zarządzania jakością, co jest szczególnie ważne dla mołdawskiej policji starającej się o akredytację swojego laboratorium kryminalistycznego. W ramach szkolenia przedstawicielom beneficjenta zaprezentowano również praktyczne aspekty pracy poszczególnych komórek Laboratorium wraz z wizytacją stanowisk pracy i wskazaniem procesu obiegu dowodów rzeczowych i dokumentów w realizowanych sprawach.

Szczegółowo przedstawiono również zagadnienia dot. identyfikacji materiałów wybuchowych i rekonstrukcji urządzeń wybuchowych zastosowanych w zdarzeniach zaistniałych na terenie województwa pomorskiego. Szkolenie prowadzone przez ekspertów LK KWP w Gdańsku obejmowało również zajęcia terenowe dot. zabezpieczania śladów po wybuchu, gdzie przedstawiciele Policji mołdawskiej pod kierunkiem polskich ekspertów mieli okazję samodzielnie zabezpieczyć ślady, przeprowadzić ich analizę i w konsekwencji zidentyfikować rodzaj użytego materiału wybuchowego.

W zajęciach terenowych w charakterze obserwatora wzięła udział przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Warto nadmienić, że LK KWP w Gdańsku planuje przekazanie beneficjentowi walizki kryminalistycznej zakupionej w ramach projektu. Walizkę kompletują eksperci LK KWP w Gdańsku pod kątem przydatności jej zawartości w trakcie szkoleń kaskadowych w Mołdawii.

12 września br. w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie działania szkoleniowego z udziałem mł. insp. Zbigniewa Maja - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, funkcjonariuszy WK oraz LK KWP w Gdańsku oraz przedstawicieli BMWP KGP.

Przeprowadzone szkolenie zrealizowane przez ekspertów WK i LK KWP w Gdańsku jest niezmiernie ważną inicjatywą Policji polskiej, a z uwagi na praktyczny charakter stanowi skuteczne wsparcie policji mołdawskiej nie tylko w zakresie możliwości pogłębienia wiedzy, ale również wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Obie strony podkreśliły chęć podtrzymania bieżącej współpracy zmierzającej do wsparcia mołdawskiej policji w procesie dążenia do osiągnięcia standardów unijnych.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony