Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Klubosiłownia środowiska skinheadowskiego zlikwidowana przez białostockich policjantów

Data publikacji 17.09.2013

Wizerunki krzyży celtyckich, swastyki, gwiazda Dawida na szubienicy to tylko niektóre z „elementów wystroju” wokół piwnicznej siłowni 23-letniego białostoczanina, do której dotarli policjanci. Jest to kolejna realizacja będąca efektem rozpracowywania środowiska białostockich skinheadów. W ostatnim okresie białostoccy policjanci zatrzymali już 24 osoby, które odpowiedzą za przestępstwa z nienawiści.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w miniony piątek po południu, weszli do piwnicy jednego z bloków na osiedlu Leśna Dolina. Z ustaleń mundurowych wynikało, że właśnie tam znajduje się prowizoryczna siłownia 23-letniego mieszkańca bloku, w której gromadzą się osoby powiązane ze środowiskiem liderów białostockich skinheadów i pseudokibiców. Jednak uwagę mundurowych szczególnie przykuł swoisty „wystrój” a nie zgromadzony tam sprzęt kulturystyczny. Ściany wokół pomieszczenia były bowiem obficie pokryte różnego rodzaju napisami i grafikami takimi jak: krzyże celtyckie, swastyki oraz gwiazda Dawida na szubienicy itp. W pomieszczeniu mundurowi zastali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat znanych Policji z powiązań ze środowiskiem liderów białostockich skinheadów. Funkcjonariusze odnaleźli tam również rozmaite noże, kastet, czy też atrapę pistoletu.

Materiały zabezpieczone w tej sprawie zostały skierowane do prokuratury celem podjęcia decyzji w kwestii propagowania ujawnionych przez funkcjonariuszy nielegalnych treści.

Białostoccy policjanci wystąpili też do administratora budynku o podjęcie działań w celu usunięcia nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym i nielegalnych treści, jak również o zbadanie sposobu wykorzystywania pomieszczeń piwnicznych przez 23-letniego najemcę lokalu.

Podejmowane w tej sprawie kroki są przejawem priorytetowego traktowania przez podlaską Policję zagadnienia walki z kryminogennymi zjawiskami o podłożu faszystowskim i rasistowskim. W tym zakresie wskazać należy także szereg postępowań, które w tym roku prowadzili podlascy Policjanci.

W maju bieżącego roku policjanci z Białegostoku zakończyli postępowanie skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom w sprawie znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej mężczyzny narodowości romskiej, które miało miejsce w okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r..

Również aktem oskarżenia zakończyła się sprawa obelg o charakterze rasistowskim oraz uszkodzenia ciała ciemnoskórego mieszkańca Białegostoku, do którego doszło na początku lutego bieżącego roku. Prowadzący w tej sprawie postępowanie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ustalili i zatrzymali podejrzanego.

Pod koniec maja br. białostoccy policjanci zatrzymali innego podejrzanego, któremu przedstawiono zarzuty publicznego propagowania ustroju faszystowskiego. Do zdarzenia doszło w trakcie festynu w Henrykowie koło Supraśla. Zarzuty obejmowały również nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych, gdyż sprawca na festynie wykrzykiwał obraźliwe hasła pod adresem osób wyznania żydowskiego. W tym toczącym się postępowaniu prokurator wobec podejrzanego zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Kolejne zdarzenie zaistniało na początku czerwca. Właśnie wtedy w Białymstoku, w autobusie komunikacji miejskiej doszło do pobicia i znieważenia na tle narodowościowym obywatela Czczenii. Prowadzący sprawę policjanci zatrzymali 4 podejrzanych. Usłyszeli oni zarzuty, a do sądu został wniesiony akt oskarżenia.

Z końcem sierpnia wpłynął do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w czerwcu w Internecie publicznie znieważył przebywającego w Białymstoku obywatela Republiki Indii z powodu jego przynależności narodowej oraz znieważył jego żonę. Mundurowi zatrzymali wówczas podejrzanego, a prokurator wystąpił o areszt tymczasowy na 3 miesiące. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.

Ustalony i zatrzymany przez policjantów został także podejrzany, który w drugiej połowie czerwca w Białymstoku z powodu przynależności narodowej stosował groźby bezprawne pozbawienia życia wobec kobiety narodowości Czeczeńskiej. Mężczyzna dodatkowo uderzył jej dziecko powodując obrażenia ciała. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a jego sprawa jest w toku.

29.06.2013 r. w Białymstoku kilku sprawców rzucało w mężczyznę narodowości Czeczeńskiej butelkami i kamieniami. Sprawcy usiłowali także uderzyć pokrzywdzonego, a jednocześnie publicznie znieważyli z powodu jego przynależności narodowej. Policjanci z Białegostoku ustalili i zatrzymali 6 podejrzanych osób, które następnie usłyszały zarzuty,. Sprawcy dodatkowo wybili również szyby w zajmowanym przez pokrzywdzonego mieszkaniu. W tej toczącej się jeszcze sprawie sąd tymczasowo aresztował czterech spośród podejrzanych.

Toczy się również postępowanie przeciwko kobiecie, która na początku lipca na ul. Włókienniczej publicznie znieważyła dwie obywatelki Czeczenii z powodu ich przynależności narodowej. Zatrzymana przez policjantów z Białegostoku podejrzana usłyszała już zarzuty, a prokurator wobec niej zastosował dozór policyjny.

Zarzuty uszkodzenia mienia usłyszał także ustalony przez policjantów białostoczanin, który jest podejrzany o to, że 21 lipca w Białymstoku poprzez wybicie szyb uszkodził samochód pokrzywdzonego narodowości Czeczeńskiej.

Ze zdecydowanym działaniem ze strony białostockiej Policji spotkało się również zachowanie mężczyzny, który 13 sierpnia w Tykocinie kierując samochodem mijając kilkudziesięcioosobową grupę obywateli Izraela pokazywał w ich kierunku obraźliwe gesty i wykrzykiwał przy tym hasła „Polska dla Polaków”. Ustalony i zatrzymany przez policjantów usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Wobec niego prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

W kolejnej sprawie białostoccy policjanci wnioskowali o tymczasowy areszt względem ustalonych i zatrzymanych trzech mężczyzn podejrzewanych o to, że pod koniec sierpnia w Białymstoku publiczne znieważyli na tle narodowościowym dwie Czeczenki. Były to kierowane pod ich adresem wulgarne słowa oraz obraźliwe gesty, a także plunięcie w twarz jednej z nich. Sąd w tym przypadku zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych dozorów policyjnych i zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

We wszystkich tych sprawach przedstawienie podejrzanym zarzutów poprzedzone było wnikliwą pracą policjantów umożliwiającą wytypowanie, ustalenie i zatrzymanie sprawców. Przebieg tych postępowań jednoznacznie wskazuje na efekty podejmowanych działań w zakresie zwalczania przestępstw, u których podłoża leżą nietolerancja i uprzedzenia.

(KWP w Białymstoku / ak)

Powrót na górę strony