Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Finał ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 r.

Data publikacji 20.09.2013

18 września br. o godz. 11.00 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się XIII finał ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. Po raz kolejny kampanię honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Swoim patronatem kampanię objęli także Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, a także Polskie Stowarzyszenie Alumni, działające przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kampania adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, ich rodziców oraz nauczycieli, a także kierowców oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W działania w tegorocznej edycji włączyło się ponad 1000 samorządów z całej Polski.  Jej celem jest propagowanie trzeźwości oraz promowanie wśród młodych ludzi bezpiecznego i zdrowego stylu życia oraz sportu jako alternatywy wobec sięgania po używki - alkohol, narkotyki, tytoń, a także wobec przemocy. Kampania miała bardzo żywiołowy  i różnorodny przebieg w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Odbywały się liczne konkursy, festyny, happeningi, zawody sportowe, zajęcia edukacyjne, itp., których wspólnym mianownikiem było promowanie bezpiecznego stylu życia bez uzależnień i przemocy.

W działania w ramach kampanii czynnie włączali się policjanci w całej Polsce. Prowadzili oni spotkania edukacyjne z młodzieżą na tematy związane z bezpieczeństwem, unikaniem zagrożeń i profilaktyką uzależnień, a także działania na drogach, mające uwrażliwić kierowców, że jazda za kółkiem jest możliwa tylko w wykonaniu osób zachowujących „trzeźwy umysł”. Do zaangażowanych samorządów trafiły bardzo atrakcyjne materiały profilaktyczne przygotowane z myślą o poszczególnych grupach wiekowych odbiorców, w tym m.in. ulotki, broszury i plakaty (współredagowane przez Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP), dotyczące bezpieczeństwa oraz współczesnych zagrożeń.

W ramach tej edycji kampanii w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego KGP opracowane zostało  Vademecum dla policjantów służby prewencyjnej. Wybrane zagadnienia, dotyczące problematyki nieletnich, alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy w rodzinie. 

Po raz czwarty w ramach kampanii została wyłoniona Kapituła Trzeźwego Umysłu, w skład której weszli najbardziej aktywni i kreatywni lokalni koordynatorzy tej edycji – nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele samorządów.

W uroczystości finałowej wzięły udział nagrodzone w organizowanych w ramach kampanii konkursach dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, przedstawicielami szkół, placówek oświatowych oraz przedstawiciele władz lokalnych z różnych stron Polski. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody, a ich opiekunowie i wychowawcy dyplomy i gratulacje. Wręczone zostały także stypendia przyznane dla zwycięzców konkursu Szukamy Młodych Mistrzów - Lokalni liderzy, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Uroczystość zaszczycili  także przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Komendę Główną Policji reprezentował w finale Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego, podinsp. Rafał Kozłowski, który od organizatorów odebrał pamiątkową tabliczkę z podziękowaniem dla Policji za aktywny udział w przedsięwzięciach w ramach kampanii oraz nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor, ekspert Wydziału Prewencji.

Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl .

(BPiRD KGP / pt)


Opracowała nadkom. D. Dąbrowska
 

Powrót na górę strony