Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada prewencyjna w Słupsku

Data publikacji 26.09.2013

Narada służbowa naczelników komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencyjną, odbywa się w słupskiej Szkole Policji. Spotkanie prowadzi Naczelnik Wydziału Prewencji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP podinsp. Robert Kumor. Rozmawiano m.in. o stopniu realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji, efektywnym wykorzystaniu narzędzi wspomagania informatycznego oraz nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wybranych specjalistycznych obszarów służby prewencyjnej związanych z problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwalczania wykroczeń oraz zjawiska przestępczości stadionowej.

W trakcie Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku" (przeczytaj więcej >>) odbywa się roczna narada służbowa naczelników służby prewencyjnej. Podkreślenia wymaga fakt, iż w bieżącym roku jest to XX, a więc jubileuszowy finału tego Turnieju. Równie bogatą tradycję mają odbywające się w trakcie tego turnieju odprawy naczelników wydziałów prewencji. W obradach udział biorą wszyscy naczelnicy KWP/KSP, a także przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Zastępca Komendanta Szkoły Policji Słupsku insp. Witold St. Majchrowicz - gospodarz placówki dydaktycznej służby prewencyjnej Policji o najdłuższych tradycjach.

Tematyka spotkania dotyczy między innymi, jakże ważkiej, problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym nowego rozwiązania organizacyjno-prawnego jakim jest narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. W trakcie narady omówiono doświadczenia płynące z pilotażowego wdrażania tego rozwiązania na terenie garnizonu lubuskiego.

Ważnym elementem narady jest przedstawienie praktycznych możliwości wykorzystania policyjnych systemów informatycznych w procesie sprawowania bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem służby prewencyjnej na przykładzie rozwiązań wdrożonych w garnizonie podlaskim oraz sposobu badania efektywności służby prewencyjnej na terenie garnizonu łódzkiego.

Kolejnymi zagadnieniami, które zostaną omówione podczas narady są działania Policji związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępczości stadionowej oraz koncepcja tworzenia etatowych komórek ds. wykroczeń w jednostkach Policji, w tym w kontekście zachodzących i planowanych zmian prawnych i społecznych. Praktycznymi doświadczeniami w ostatnim z wymienionych obszarów podzieli się przedstawiciel garnizonu śląskiego.

Integralnym, jakże istotnym, blokiem tematycznym narady jest omówienie toku i etapu prac w zakresie uprzednio zgłoszonej problematyki oraz wymiana doświadczeń i dyskusja nad obecnie zidentyfikowanymi trudnościami w zakresie realizacji zadań przez służbę prewencyjną polskiej Policji.

Tekst: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP
Foto: podinsp. Piotr Sochacki z SP w Słupsku

Powrót na górę strony