Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W obronie kibiców - o bezpieczeństwie imprez sportowych

Data publikacji 26.09.2013

Przestępczość okołostadionowa jest czymś co wymaga zdecydowanych, stanowczych, konsekwentnych działań. Mamy znowu problemy z chuligaństwem i ludźmi, którzy niekoniecznie przychodzą na mecze, aby kibicować – powiedział wiceminister Marcin Jabłoński. Wiceszef MSW oraz Komendant Główny Policji wspólnie stwierdzili, że do osiągnięcia sukcesu w walce ze stadionowym bandytyzmem niezbędna jest lepsza niż do tej pory współpraca z klubami piłkarskimi. Obecnie liczba osób posiadających klubowy zakaz stadionowy wynosi zaledwie 103. Prawie 1,7 tys. osób więcej objętych jest sądowym i prokuratorskim zakazem wstępu na imprezy masowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga współdziałania wielu podmiotów – powiedział Komendant Główny Policji Marek Działoszyński.

Wiceszef MSW wyraził nadzieję, że skutecznie uda się zachęcić do współpracy w walce ze stadionowym bandytyzmem wszystkie zaangażowane instytucje oraz władze klubowe. Marcin Jabłoński zapowiedział również wprowadzenie tzw. „listy kontrolnej”, która będzie stosowana przy przygotowaniach do zabezpieczania meczów. Ma ona ułatwić także dokonanie oceny podjętych w trakcie zabezpieczenia imprezy działań. „Mamy nadzieję, że wspólne zaangażowanie przyniesie widoczne rezultaty i stanowczo zmniejszymy w ten sposób wszelkie przejawy przemocy i agresji na polskich stadionach” – zakończył wiceminister.

Szef Policji przedstawił również statystyki dotyczące zabezpieczenia meczów piłkarskich. W związku z nasileniem się zjawiska stadionowego bandytyzmu, tylko przez ostatnie dwa lata liczba policjantów zaangażowanych w zabezpieczenie meczów piłkarskich musiała wzrosnąć o ponad 30 proc. W porównaniu z 2011 rokiem, koszty ochrony przejazdów kibiców na mecze wyjazdowe wzrosły o ponad 1 mln zł. Jednocześnie w zabezpieczanie takich transportów zaangażowanych było o ponad 60 proc. policjantów więcej. Mimo zdecydowanych działań Policji, inne instytucje odpowiedzialne za organizacje meczów nie wykazują podobnego zaangażowania. Pomimo 14 wniosków Policji do Ekstraklasy i PZPNu o wyciągnięcie konsekwencji wobec organizatorów meczów, tylko w 2 przypadkach zastosowano jakiekolwiek sankcje.

Źródło: MSW

Powrót na górę strony