Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie komitetu sterującego w ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Bośni i Hercegowiny

Data publikacji 30.09.2013

W dniu 24 września w Sarajewie odbyło się przedostatnie spotkanie konsultacyjne przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację unijnego projektu współpracy bliźniaczej (Twinning), którego beneficjentem jest Dyrekcja ds. Koordynacji Służb Policji Bośni i Hercegowiny. Komenda Główna Policji pełni rolę partnera przedsięwzięcia, a udział polskich ekspertów nadzoruje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W spotkaniu w siedzibie instytucji beneficjenta wzięli udział koordynatorzy ze wszystkich krajów zaangażowanych w projekt, tj. Holandii, Polski, Słowenii i Rumunii. Podczas rozmów z bośniackimi partnerami podsumowano szósty kwartał implementacji inicjatywy oraz podjęto ustalenia na temat dalszych działań szkoleniowych. Uczestnikiem spotkania ze strony polskiej był pracownik BMWP KGP, pan Marcin Daniszewski, pełniący funkcję krajowego koordynatora przedsięwzięcia.

Podczas wyjazdu do Sarajewa przedstawiciel BMWP KGP spotkał się również z Ambasadorem RP w Bośni i Hercegowinie, Panem Andrzejem Krawczykiem. W trakcie spotkania omówiona została bieżąca realizacja projektu, jak również skonsultowano możliwość udziału przedstawiciela miejscowej placówki dyplomatycznej na konferencji zamykającej Twinning na początku 2014 r.

Celem dwuletniego projektu „Wsparcie w ramach Twinningu dla Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji BiH”, jest udzielenie pomocy dla reformy bośniackich służb egzekwowania pod kątem prawnym i instytucjonalnym. Szczegółowa tematyka poszczególnych działań to m.in. bezpieczeństwo międzynarodowej wymiany informacji policyjnych, współpraca z agencjami UE oraz specyfikacja niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt Twinningu zakłada przeprowadzenie analiz eksperckich oraz szeregu działań szkoleniowych, w tym seminariów i warsztatów w kraju beneficjenta, jak również wizyt studyjnych w krajach UE. W ciągu ostatnich tygodni polscy eksperci mieli okazję podzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami m. in. z zakresu współpracy z Europolem, struktury i  podziału zadań w jednostkach odpowiedzialnych za łączność i informatykę, jak również wdrożenia systemu analizy kryminalnej oraz programów i2.

W najbliższych miesiącach przedstawiciele Policji będą kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz bośniackich partnerów. Oprócz instrumentu Twinningu, nasi eksperci korzystają z możliwości współpracy z wykorzystaniem unijnej pomocy technicznej TAIEX. Strona bośniacka podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie polskich partnerów, jest zainteresowana kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami z Policją.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony