Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na spotkaniach ze studentami

Data publikacji 06.10.2013

Funkcjonariusze Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście, wzorem lat ubiegłych, prowadzą cykl spotkań dla studentów I roku Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Zaplanowanych zostało 25 prelekcji, w których uczestniczyć będzie łącznie ponad 6 tysięcy studentów.

Podczas każdego ze spotkań tematem głównym będzie ogólnie pojęta prewencja kryminalna, zapobieganie kradzieżom na terenie uczelni, przeciwdziałanie narkomanii, a także zagrożeniom terrorystycznym oraz wszelkim formom łamania prawa karnego na terenie uczelni i w miejscach zamieszkania studentów.
Program zakładający m.in. poprawę bezpieczeństwa na uczelniach oraz spotkania ze studentami Politechniki Wrocławskiej, ruszył już w 2004 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Rektorem Politechniki Wrocławskiej, a Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu. Następnie, do udziału w tym przedsięwzięciu włączyła się większość wrocławskich uczelni wyższych.
Wrocławscy policjanci tylko na przełomie września i października spotkają się z ponad 6 tysiącami studentów.

KWP Wrocław/gp


 

Powrót na górę strony