Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa dowodców oddziałów prewencji Policji

Data publikacji 14.10.2013

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od piątku, 11.10.br. trwa odprawa służbowa I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego z dowódcami oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Spotkanie jest również okazją do zapoznania się z rozwiązaniami innych Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z działaniami Policji w trakcie imprez masowych, meczów piłki nożnej i zgromadzeń publicznych, gdyż na zaproszenie Komendanta, w przedsięwzięciu biorą udział goście z Czech, Francji i Niemiec.

Dowódcy oddziałów z Polski mają okazję wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z przedstawicielami policji niemieckiej, policji czeskiej oraz żandarmerii francuskiej, którzy w trakcie spotkania dokonali omówienia swojej taktyki działań i wyposażenia policjantów prewencji. Polscy policjanci, w trakcie zorganizowanego pokazu przedstawili gościom zagranicznym wybrane elementy działań polskich pododdziałów zwartych oraz zaprezentowali wyposażenie.

W ciągu kolejnych dni odprawy służbowej biorący udział w spotkaniu oficerowie łącznikowi akredytowani w ambasadach Francji i Niemiec w Polsce oraz insp. Piotr Michna, oficer łącznikowy polskiej Policji we Francji, przedstawią wnioski ze współpracy w trakcie UEFA EURO 2012. Polski punkt widzenia przedstawi m.in. Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Robert Żółkiewski.

Delegacja policji czeskiej wspólnie z psychologami z Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach porówna działania zespołów antykonfliktowych w czasie zabezpieczenia zgromadzeń publicznych. W programie spotkanie nie zabraknie także tematyki działań antydyskryminacyjnych w działaniach Policji oraz omówienia ceremoniału policyjnego. Część warsztatowa odprawy prowadzona przez Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztofa Lisa oraz mł. insp. Dariusza Dymińskiego Naczelnika Wydziału Operacyjnego GSP KGP poświęcona będzie omówieniu bieżących zagadnień związanych z wyposażeniem, szkoleniem i działaniami oddziałów prewencji Policji w Polsce.

Spotkanie zakończy się we wtorek 15.10.2013.

(GSP KGP / mw)

Powrót na górę strony