Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SEARCH CAMP 2013

Data publikacji 29.10.2013

Policjanci z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych BSK KGP razem z ratownikami i strażakami odbyli wspólne ćwiczenia o nazwie SEARCH CAMP 2013. Głównym założeniem ćwiczeń było wypracowanie skutecznych metod działań poszukiwawczych osób zaginionych w trudno dostępnym terenie.

Od 18 do 20 października w miejscowości Rzeczka na Dolnym Śląsku odbyły się coroczne ćwiczenia i warsztaty grup poszukiwawczo – ratowniczych, w których udział brali także funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych BSK KGP. Zajęcia były podzielone na panele tematyczne: dowodzenie, planistyka i działania w terenie. Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 20:00 od nocnego marszu na orientację po górach w warunkach braku widoczności, jedynie w oparciu o koordynaty GPS, które wcześniej należało odszyfrować. Po drodze, grupy biorące udział w marszu musiały odnajdywać „check pointy”, na których znajdowały się ukryte koperty, a w nich różne zadania do realizacji. Nocne ćwiczenia zakończyły się o 3:00 podsumowaniem i kubkiem gorącej herbaty.

Następnego dnia rano rozpoczęły się zajęcia w podgrupach, na których omówiono podstawy planistyki, a także różne aspekty dowodzenia podczas akcji poszukiwawczo - ratowniczych. Wykłady, swoją prelekcją na temat zachowań osób zaginionych chorych na otępienie, uświetniła dr n. społ. Agnieszka Wlazło – specjalista psychiatra i psycholog. W godzinach popołudniowych w oparciu o zdobyte doświadczenie rozpoczęto symulowane działania poszukiwawczo - ratownicze w górach z użyciem wszystkich dostępnych metod i technik. Policjanci CPOZ weszli w skład jednej z grup i wykorzystali w akcji poszukiwawczej wielowirnikowiec, będący na wyposażeniu CPOZ, który kontrolował teren z powietrza. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestniczących w poszukiwaniach, a w szczególności czworonożnych ratowników, wszystkie grupy odnalazły pozorantów.

Wspólne ćwiczenia, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie kontaktów z ratownikami z różnych miejsc w kraju zaowocowała nawiązaniem współpracy, która w przyszłości będzie wykorzystywana w poszukiwaniu zaginionych poza aglomeracjami miejskimi. Potwierdziło to uroczyste podsumowanie warsztatów, zakończone wydaniem stosownych certyfikatów.

Jak podkreślili policjanci Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych profesjonalne podejście ratowników do akcji poszukiwawczych było godne podziwu, a wspólny wysiłek włożony we wspólne ćwiczenia na pewno przełoży się w sprawne i szybkie działanie, kiedy zajdzie taka potrzeba.

 

W działaniach udział wzięli:

 • OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu,
 • Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała,
 • Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza OSP Siechnice,
 • Sekcja Poszukiwawczo - Ratownicza OSP Suchy Bór,
 • Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza OSP Kęty,
 • OSP Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz,
 • Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza OSP Gdańsk,
 • Grupa Ratownictwa Specjalistycznego s12 Warszawa,
 • Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo,
 • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Wrocław-5,
 • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Wałbrzych-1,
 • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Lubin,
 • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Gdańsk,
 • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Łódź,
 • Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
 • Fundacja Itaka

 

Zajęcia prowadzili:

 • bryg. Piotr Kuliński – Dowódca JRG nr 5 w Gdańsku, przy której zorganizowana jest Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza GDAŃSK, Dowódca Zespołu Poszukiwawczego SGPR GDAŃSK,
 • mł. bryg. Marcin Płotica – Zastępca Dowódcy JRG nr 9 w Łodzi, Dowódca Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej ŁÓDŹ, Wojewódzki Koordynator ds. Poszukiwania i Ratownictwa
 • woj. łódzkiego,
 • sekc. Michał Szalc – Krajowy Specjalista KG PSP ds. szkolenia psów ratowniczych, ratownik SGPR GDAŃSK,
 • dr n. społ. Agnieszka Wlazło – specjalista psychiatra, psycholog, wykładowca w Wyższej Niepublicznej Szkole Medycznej we Wrocławiu
 • dh. Marta Czopek – strażak OSP JRS we Wrocławiu, Trener Biznesu.

 

WPiIO BSK KGP / kj

Powrót na górę strony