Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akt oskarżenia przeciwko grupie przestępczej czerpiącej korzyści z nierządu

Data publikacji 04.11.2013

11 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się czerpaniem korzyści majątkowych z cudzego nierządu, w tym organizatora przestępczego procederu, zatrzymali policjanci CBŚ KGP. Kierujący grupą wspólnie ze współpracownikami zorganizował i nadzorował sieć tzw. domówek, w których oferowane były odpłatne usługi seksualne. Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone było przez funkcjonariuszy Zarządu w Gdańsku, Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku.

W toku postępowania ujawniono, że w okresie od marca 2012 r. do stycznia 2013 r.,na terenie Gdańska, Malborka i Gdyni działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się czerpaniem korzyści majątkowych z uprawienia prostytucji przez inne osoby. Ustalenia śledztwa wskazują, że kierującym działaniami pozostałych członków grupy, był oskarżony Olgierd L., który do 6 marca 2012 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Gdańsku, jako tymczasowo aresztowany do sprawy, w której był oskarżony między innymi o czerpanie korzyści z cudzego nierządu, i w której, za popełnienie zarzucanych mu przestępstw został skazany nieprawomocnym wyrokiem na karę 6 lat pozbawienia wolności.

Już w dniu opuszczenia aresztu, tj. 6 marca 2012 r., Olgierd L. nawiązał kontakt z dwoma innymi osobami i zorganizował sieć tzw. domówek, czyli mieszkań, w których prostytutki oferowały odpłatne usługi seksualne. Proceder czerpania korzyści z uprawiania prostytucji, zarówno przez ustalone, jak i przez nieustalone kobiety, był wysoce zorganizowany. Całością tej działalności kierował Olgierd L. To on decydował o tym, gdzie, która z kobiet, będzie świadczyła usługi seksualne, w jaki sposób część zarobionych przez nią pieniędzy będzie dzielona pomiędzy członków grupy przestępczej oraz którzy z oskarżonych będą nadzorować działalność poszczególnych tzw. domówek. Oskarżony Olgierd L. aspirował również do podporządkowania swojej grupie wszystkich tzw. domówek na terenie Gdańska. Dlatego też członkowie grupy przestępczej Olgierda L. zastraszali kobiety zajmujące się prostytucją i wymuszali przekazywanie części dochodów, pod pozorem sprawowania płatnej ,,ochrony”. Istotą sprawowania takiej ,,ochrony”, było wyrażenie przez Olgierda L. zgody dla poszczególnych kobiet, na prostytuowanie się na terenie Gdańska, w zamian za przekazywanie mu części zarobionych pieniędzy.

W toku śledztwa zebrano dowody wskazujące, że najbliżsi współpracownicy Olgierda L. zajmowali się prowadzeniem ,,domówek” w Malborku: wyszukiwali mieszkania do wynajęcia, umieszczali tam prostytutki, odbierali od nich pieniądze, których cześć przekazywali Olgierdowi L. Zajmowali się również, nadzorowaniem i prowadzeniem tzw. domówek w Gdańsku, w Gdyni, pilnowaniem kobiet tam pracujących oraz odbieraniem również od nich zarobionych pieniądzy, jak i odbieraniem haraczy w imieniu Olgierda L., zwłaszcza w czasie, gdy ten został tymczasowo aresztowany. Kobiety oferujące swoje usługi seksualne bez zgody i opłaty dla Olgierda L. były przez nich zastraszane i szykanowane.

Członkowie grupy zajmowali się robieniem fotografii kobietom, umieszczaniem ich, z ogłoszeniami w Internecie oraz opłacaniem tych ogłoszeń. Do roli „telefonistki” i „rachmistrza” grupy należało odbieranie połączeń telefonicznych i umawianie na spotkania z prostytutkami mężczyzn, telefonujących na numery wskazane w treści ogłoszeń erotycznych. W praktyce dawało to możliwość kontroli ilości klientów, a w konsekwencji możliwość ścisłego analizowania przychodów prostytutek i egzekwowania od nich określonych sum pieniędzy.

Ponadto, gdy Olgierd L. został tymczasowo aresztowany, najlbliżsi współpracownicy przekazywali mu pieniądze przelewem, na jego konto w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Dlatego Olgierd L. został oskarżony za popełnienie przestępstw kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i czerpania korzyści z cudzego nierządu, także w czasie, w którym był już tymczasowo aresztowany.

Korzyść majątkowa, uzyskana przez zorganizowaną grupę przestępczą Olgierda L., z uprawiania prostytucji przez inne osoby, wyniosła łącznie co najmniej 155 000,00 złotych. Kwotę tę ustalono na podstawie zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonych oraz na podstawie zabezpieczonych notatek, zapisków i adnotacji. Dystrybucja tych pieniędzy, pomiędzy poszczególnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, leżała w gestii kierującego grupą Olgierda L. Kryterium podziału były hierarchia w grupie i stopień zaangażowania w przestępczą działalność.

Za zarzucane przestępstwa, oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, grzywna oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstw.

(Źródło: Rzecznik Prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku/mw)

Powrót na górę strony