Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie Techników Kryminalistyki - zabezpieczanie śladów, daktyloskopia, traseologia, mechanoskopia...

Data publikacji 01.12.2013

To dzięki pracy techników kryminalistyki na miejscu przestępstwa odnajdywane są ślady, pozostawione przez podejrzanych. To oni podczas oględzin zabezpieczają materiał, który poddany dokładnej analizie, umożliwia identyfikację sprawców. Dlatego technicy kryminalistyki muszą cały czas pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności.

W ostatnich dniach w Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku, w ramach doskonalenia zawodowego, odbyło się szkolenie dla policyjnych techników kryminalistyki. W zajęciach przeprowadzonych w formie warsztatów wzięło udział 45 policjantów tej specjalizacji, wykonujących swoje zadania w jednostkach garnizonów: dolnośląskiego i opolskiego. Wśród szkolących się techników kryminalistyki była też jedna policjantka, reprezentująca komendę powiatową w Lubinie. 

Organizacją szkolenia, przy współudziale przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie oraz Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, zajęli się doświadczeni eksperci kryminalistyki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Ponadto realizację szkolenia wsparli - dr n. med. Jerzy Kawecki oraz dr n. med. Łukasz Szleszkowski z Zakładu Medycyny Sądowej, Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

W ramach pięciodniowego szkolenia przeprowadzono zajęcia obejmujące zagadnienia z dziedzin: medycyny sądowej, daktyloskopii, traseologii, mechanoskopii, fizyko-chemii, użycia broni palnej, badań komputerowych (nośniki) oraz zapisów audio-wizualnych, w tym telefonów komórkowych (wykorzystanie mechanizmu norweskiego w badaniach kryminalistycznych), biologii i fotografii kryminalistycznej, a także ujawniania i zabezpieczania śladów do badań, wykorzystywania śladów oraz dokumentowania wyglądu miejsca zdarzenia (dokumentacja fotograficzna, szkice, protokół oględzin). 

KWP Wrocław / ik

Powrót na górę strony