Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dot. zwalczania przestępstw w zakresie wykorzystania funduszy unijnych

Data publikacji 02.12.2013

W dniach 27-29 listopada br. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Budzyniu odbyło się szkolenie dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Głównym tematem szkolenia było działanie zamierzające do przeciwdziałania i zwalczania nieprawidłowości i przestępstw na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych.

W szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego udział wzięli przedstawiciele służb, urzędów i instytucji, które w zakresie swojej działalności podejmują działania na rzecz właściwego wykorzystania funduszy unijnych. Dużą rolę w tym zakresie odgrywają policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, gdyż nieprawidłowe pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych UE to nadużycie będące przestępstwem.

Wielkopolscy policjanci mają duże doświadczenie w ściganiu sprawców takich nadużyć. Wiosną tego roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali osoby powiązane z firmami doradztwa rolniczego. Są one podejrzane o wyłudzenie dotacji na szkodę Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Według ustaleń policjantów skala wyłudzenia może przekroczyć nawet 20 milionów złotych. Z kolei w lipcu br. policjanci z KWP w Poznaniu ogłosili przedstawicielom zarządu jednej z poznańskich firm i innym osobom zarzuty wyłudzenia 2,3 miliona złotych z funduszy unijnych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Dotacja miała zostać przeznaczona na wdrożenie systemu komputerowego.

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, a także komendanci i naczelnicy z wielkopolskich komend miejskich i powiatowych policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - merytorycznie nadzorujących pracę funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Szkolenie było okazją do pogłębionej dyskusji, a także wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień dotyczących prawidłowego wydatkowania środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów inżynierii finansowej.

(KWP w Poznaniu / mw)
 

Powrót na górę strony