Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dotyczące ochrony dzieci przed zagrożeniami

Data publikacji 04.12.2013

Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Biuro Służby Kryminalnej KGP, przy współpracy z brytyjską agencją rządową Child Exploitation and Online Protection Centre, realizują przedsięwzięcie szkoleniowe dla polskich policjantów oraz przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych poświęcone ochronie dzieci przed zagrożeniami, w tym problematyce zaginięć oraz poszukiwań dzieci. Odbywa się ono w Warszawie w dniach 2 - 5 grudnia.

Jeden z paneli szkolenia dotyczy problematyki ochrony dzieci przed zagrożeniami i odbył się w dniach 2 - 3 grudnia 2013 r. Pośród zagadnień szkoleniowych znajdzie się m.in. problematyka rozwoju dziecka i definicji jego krzywdzenia, dorastania w sieci, zwalczania pedofilii i pornografii dziecięcej w perspektywie policyjnych struktur i doświadczeń, zagrożeń, jakie stwarzają przestępcy w sieci, czy też zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z nowoczesnych technologii. W panelu tym uczestniczyć będą policjanci z komend wojewódzkich i Stołecznej Policji zajmujący się problematyką nieletnich, reprezentanci szkół policyjnych, a także przedstawiciele ministerstw oraz organizacji działających w tym obszarze.

Drugi z paneli dotyczył będzie problematyki zaginięć oraz poszukiwań dzieci i odbywa się w dniach 4 - 5 grudnia 2013 r. Podczas spotkania omówiona zostanie m.in. problematyka przyczyn zaginięć, a także powiązań pomiędzy wyrządzaniem krzywdy i przestępczością, rozumienia sposobu myślenia osoby zaginionej, wspólnych działań i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, czy też edukacji na rzecz zapobiegania zaginięciom dzieci. W panelu wezmą udział policjanci służby kryminalnej polskiej Policji oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujący z Policją w zakresie problematyki zaginięć i poszukiwań dzieci.  
 
W ramach współpracy 4 grudnia 2013 roku w Komedzie Głównej Policji zostało zorganizowane również „spotkanie wysokiego szczebla”, podczas którego omówiony został system organizacji szkoleń adresowanych zarówno do angielskich policjantów, jak też przedstawicieli instytucji rządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wspomnianą wyżej problematyką. Angielscy profesjonaliści podzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie współpracy różnych instytucji i organizacji na rzecz przeciwdziałania zaginięciom dzieci, a także zagrożeniom bezpieczeństwa najmłodszych. Nawiązali również do problematyki współpracy międzynarodowej we wspomnianym zakresie. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele polskiej Policji odpowiedzialni za kreowanie i organizowanie tego działań na gruncie krajowym, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także kluczowych polskich organizacji pozarządowych, takich jak Fundacja Dzieci Niczyje, czy też Fundacja ITAKA.

(źródło: BPiRD KGP)

Powrót na górę strony