Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby VII Komisariatu Policji w Lublinie

Data publikacji 05.12.2013

W Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby VII Komisariatu Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka. W uroczystościach udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, przedstawiciele władz województwa lubelskiego i miasta Lublin, reprezentanci służb mundurowych, sądów, szefowie prokuratury oraz kadra kierownicza garnizonu Policji lubelskiej.

Punktualnie o 10:30 przy ul. Wyżynnej w Lublinie rozpoczęły się uroczystości związane z otwarciem nowej siedziby VII Komisariatu Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka. W uroczystościach udział wzięli Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, reprezentanci służb mundurowych, sądów, szefowie prokuratury oraz kadra kierownicza garnizonu Policji lubelskiej.

Na początku uroczystości głos zabrał Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki. Komendant podkreślił, że „ …wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy od Marszałka Województwa, całego Zarządu oraz Prezydenta Miasta Lublin jest ogromnym zobowiązaniem dla każdego policjanta. Ten dług będziemy spłacać podczas codziennej służby, działając na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu".

Współgospodarzem uroczystości był Marszałek Województwa Lubelskiego. Pan Krzysztof Hetman zwrócił uwagę na „.niezwykłą aktywność i skuteczność działania policjantów garnizonu lubelskiego na rzecz poprawy warunków pracy funkcjonariuszy". Życzył, "by mieszkańcy czuli się bezpiecznie, a funkcjonariusze mieli jak najmniej interwencji.”

Prezydent Krzysztof Żuk na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych złożył podziękowanie za pracę lubelskich policjantów. „..Lublin jest miastem, którego mieszkańcy czują się bezpiecznie. Panie Ministrze, to zasługa codziennej służby lubelskich funkcjonariuszy...”.

Podczas ceremonii lubelscy policjanci otrzymali 25 radiowozów. Nowe pojazdy służbowe to 14 oznakowanych radiowozów m-ki: Kia Ceed i Opel Astra oraz 11 nieznakowanych samochodów marki: Chevrolet Cruz i Opel Astra. Kluczyki do pojazdów wręczyli policjantom: Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno – Koguc, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją by wręczyć nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych medal „Za zasługi dla Policji. To resortowe odznaczenie nadawane jest osobom w uznaniu za ich wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Otrzymał je Przewodniczący Rady Miasta Lublin Pan Piotr Kowalczyk.

Podczas uroczystości głos zabrał Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Minister podkreślał, że „ otwarcie komisariatu VII Policji w Lublinie jest doskonałym dowodem na to, że współdziałanie samorządu z Policją przynosi wymierne efekt. Przy tak znakomitej współpracy można dbać o zapewnienie porządku i bezpieczeństwa obywateli i skutecznie przeciwdziałać przemocy”.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński rozpoczynając przemówienie podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych. "Panie Ministrze, bardzo dziękuję za program, który pozwala Polskiej Policji zmodernizować infrastrukturę. Dzięki tej nowej inwestycji , otwarciu VII Komisariatu polepszą się warunki pracy i służby policjantów, ale głównie będzie miało to wpływ na jakość i komfort obsługi interesantów, polskiego obywatela”.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie nowej siedziby VII Komisariat Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka.

Dotychczas lubelska „ siódemka” mieściła się przy ul. Różanej 1 w wynajmowanych pomieszczeniach budynku Spółdzielni Mieszkaniowej. Łącznie funkcjonariusze mieli do dyspozycji 12 pomieszczeń, całość o powierzchni niespełna 300m2. Dzięki przychylności władz miasta Lublin Komenda Wojewódzka Policji otrzymała działkę, na której powstała nowa inwestycja w pełni dostosowana do wykonywania zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Budowa komisariatu możliwa była także dzięki wsparciu finansowego Marszałka Województwa Lubelskiego i całego Zarządu. Cały obiekt jest monitorowany, oprócz nowocześnie wyposażonych pokoi, wewnątrz znajdują się także: poczekalnia, recepcja, punkt przyjęć interesantów, pomieszczenie dyżurnego, sala odpraw, siłownia, szatnie, magazyn broni, składnice akt, magazyny dowodów rzeczowych, pokoje przesłuchań oraz okazań.

Na trzecim piętrze meści się Policyjna Izba Dziecka, która dotychczas funkcjonowała w zaadaptowanych pomieszczeniach po byłym areszcie deportacyjnym KMP w Lublinie przy ul. Północnej 3.

(KWP w Lublinie / mw)

Powrót na górę strony