Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z Europolem i międzynarodowa wymiana informacji – szkolenie w ramach projektu Twinningu

Data publikacji 13.12.2013

W dniach 11 - 12 grudnia w Sarajewie odbyło się szkolenie poświęcone współpracy z Europolem i międzynarodowej wymianie informacji policyjnych. W spotkaniu w charakterze eksperta – prelegenta wystąpił Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Robert Żółkiewski.

Szkolenie odbyło się w Sarajewie w budynku Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji Bośni i Hercegowiny, która jest bezpośrednim beneficjentem projektu. W spotkaniu udział wzięło ponad 20 funkcjonariuszy z różnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym struktur policji z całego terenu Bośni i Hercegowiny.  

W ramach szkolenia prezentowano m.in. następujące zagadnienia: organizację i zakres działań krajowych biur Europolu w Słowenii, Rumunii i Polsce, krajowe zasady wymiany informacji szczególnie w zakresie Europolu, członkostwo i wkłady do plików analitycznych (AWF) oraz ich wartość koordynacyjną w zakresie międzynarodowej wymiany informacji. Omówiono ponadto rozwijanie sieci SIENA jako bezpiecznego kanału wymiany informacji oraz przykładowe, prowadzone sprawy przy wsparciu ze strony Europolu.

W zakresie tematycznym prezentacje skupiały uwagę na analizie zaistniałych sytuacji i przypadków oraz  wykorzystania możliwości analitycznych i koordynacyjnych Europolu. Omówiono rosnącą rolę Europolu jako agencji unijnej, dyskutowano na temat priorytetów i kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej oraz automatyzacji procesów wymiany informacji. Eksperci zostali poproszeni o przygotowanie studium przypadku na przykładzie prowadzonych w poszczególnych krajach postępowań i podejmowanych w tych sytuacjach policyjnych działań.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez wszystkich uczestników jak i organizatora projektu ze strony UE. Podziękowania skierowano na ręce wszystkich ekspertów za profesjonalizm i szeroki zakres prezentowanej wiedzy o Europolu, przygotowanych szczegółowo prezentacji (case study) oraz omówienie pozytywnych stron współpracy z Europolem oraz napotkanych problemów.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony