Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty ekspertów daktyloskopii

Data publikacji 15.12.2013

W Szklarskiej Porębie odbyły się ogólnopolskie specjalistyczne warsztaty szkoleniowe dla ekspertów laboratoriów kryminalistycznych ze specjalności wizualizacja śladów daktyloskopijnych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP we Wrocławiu przy współudziale Zakładu Daktyloskopii CLKP w Warszawie. W szkoleniu udział wzięła również delegacja zagraniczna z Laboratorium Kryminalistycznego Hradec Kralowe w Republice Czeskiej.

W trakcie warsztatów omówiono i przedyskutowano opracowane w CLKP nowe wydanie wytycznych z zakresu badań wizualizacyjnych oraz kwestie związane z akredytacją badań wizualizacyjnych, w kontekście informacji prezentowanych w Ankarze w Turcji na spotkaniu grupy roboczej ENFSI 2014.

Na warsztatach zaprezentowano również projekt badawczy technologii namiotu do ujawniania śladów linii papilarnych. Poszczególne laboratoria zaprezentowały możliwości zastosowania nowych środków do wizualizacji śladów linii papilarnych na różnych podłożach na podstawie przeprowadzonych własnych badań walidacyjnych. Wyniki badań zaprezentowane w trakcie warsztatów wskazują, iż techniki ujawniania i wizualizacji śladów linii papilarnych ciągle są wzbogacane przez rozwój nauki i techniki. Wprowadzanie nowych metod badawczych oraz ich rozwój jest jednym z priorytetów policyjnych laboratoriów kryminalistycznych na terenie całej Polski.

Z uwagi na dynamiczny rozwój nowych środków i technik badawczych oraz koszty związane z koniecznością ich walidacji kluczowe znaczenie w tej dziedzinie badań ma stała wymiana doświadczeń oraz regularnie prowadzone szkolenia dla całego środowiska. Tematy poruszane w trakcie szkolenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem były ożywione dyskusje prowadzone również po zakończeniu zajęć.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony