Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Policji na terenach narciarskich

Data publikacji 18.12.2013

Z inicjatywy Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP w Zakopanem odbyło się seminarium szkoleniowe pn. „Działania Policji na zorganizowanych terenach narciarskich”. Przedsięwzięcie adresowane było w szczególności do koordynatorów wojewódzkich oraz policjantów z wybranych KPP/KMP/KP, na terenie których pełniona jest służba patrolowa na zorganizowanych terenach narciarskich.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący m.in. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN – PZN), Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW oraz przedstawiciele UM w Szczyrku - Burmistrz i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku, współzałożycielki Beskidzkiej 5.

W trakcie spotkania omówiono m.in. wybrane przepisy ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, w tym problematykę wykroczeń popełnianych na tych terenach, optymalne rozwiązania w zakresie naboru policjantów - kandydatów na kurs szkoleniowy organizowany przez SITN – PZN na instruktora/pomocnika instruktora PZN. Ponadto zaprezentowano także inicjatywy i działania zaplanowane do realizacji w sezonie zimowym 2013/2014 na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich, a także charakterystykę współpracy GOPR-u i TOPR-u z Policją na zorganizowanych terenach narciarskich.

Podczas dyskusji przedstawiciele poszczególnych garnizonów Policji wskazywali na zagadnienia z obszaru służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich, których realizacja w trakcie codziennej służby bywa problematyczna lub utrudniona.

Organizacja seminarium szkoleniowego pozwoliła na wymianę doświadczeń funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w tej dziedzinie, wzbogacenie wiedzy uczestników biorących udział w przedsięwzięciu, a także wypracowanie nowych rozwiązań, które w przyszłości będą wykorzystywane w trakcie realizacji zadań związanych zapewnieniem przez Policję bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP

Powrót na górę strony