Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich

Data publikacji 18.12.2013

Już od kilku lat policjanci dbają o bezpieczeństwo narciarzy na najpopularniejszych trasach w Polsce. Do ich zadań należy przede wszystkim czuwanie nad bezpieczeństwem turystów oraz porządkiem publicznym.

Głównym celem działań podejmowanych przez Policję na terenach górskich jest ochrona życia i zdrowia osób oraz ich mienia. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez:
- pełnienie służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich (w minionym sezonie taką służbę pełniło 216 policjantów). Realizowana jest ona w trakcie całego sezonu narciarskiego, ze szczególnym nasileniem w okresie wzmożonego ruchu turystyczno-narciarskiego, czyli w weekendy i ferie zimowe,
- zabezpieczenie tras dojazdu do ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych (bezpieczeństwo w ruchu drogowym),
- zabezpieczenie prewencyjne rejonów ośrodków wypoczynkowych, hoteli, parkingów (ochrona mienia),
- prowadzenie działań profilaktyczno-informacyjnych, również z innymi podmiotami (władze samorządowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, gestorzy stoków narciarskich).

Do podstawowych zadań realizowanych przez Policję na zorganizowanych terenach narciarskich należy zapobieganie zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich lub mienia oraz innym zachowaniom naruszającym porządek publiczny. Funkcjonariusze ujawniają i zatrzymują na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń, w tym naruszających przepisy o bezpieczeństwie osób uprawiających narciarstwo lub snowboard i przepisy o ochronie przyrody lub środowiska. Do zadań policjantów należy również udzielanie pomocy specjalistycznym organizacjom ratowniczym (GOPR, TOPR) podczas ratowania życia i zdrowia ofiar wypadków na stokach narciarskich.

Do służby na zorganizowanych terenach narciarskich kierowani są policjanci posiadający dobre umiejętności jazdy na nartach, nierzadko legitymujący się uprawnieniami instruktora narciarstwa, przeszkoleni przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa  – Polskiego Związku Narciarskiego, GOPR lub TOPR, a także będący uczestnikami szkolenia w CAA Moena we Włoszech.

Służba patrolowa na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie zimowym 2012/2013 była organizowana w 5 województwach:
- małopolskim – Jaworzyna Krynicka, Słotwiny, „Dwie Doliny” w Piwnicznej-Zdroju, Ryterski Raj, Kasprowy Wierch, Szymoszkowa, Białka Tatrzańska, Jurgów, Harenda, Witów – Ski, Nosal, Bukowina Tatrzańska, Małe Ciche, Koziniec, Laskowo – Kamionna, Limanowa – Ski, Śnieżnica, Lubomierz – Ski, Czorsztyn – Ski w Kluszkowcach, Palenica w Szczawnicy, Zadział, „Polana Sosny” w Niedzicy, Jastrzębia Ski w Jastrzębi, Jurasówka w Siemiechowie, Lubinka w Janowicach;
- śląskim – Szczyrk, Korbielów, Istebna, Wisła, Ustroń;
- podkarpackim – Stacja Narciarska – Przemyśl;
- dolnośląskim – Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska Poręba, Dziwiszów, Wielka Sowa, Czarna Góra, Zieleniec, Stóg Izerski;
- łódzkim – Kamieńsk „Góra Kamieńsk”.

Łącznie policjanci w minionym sezonie narciarskim wykonali 1351 służb, przeprowadzili 228 interwencji, nałożyli 78 mandatów karnych i pouczyli 1973 osoby, ujawnili 13 przestępstw i 119 wykroczeń.

 

Dane dotyczące efektów działań podejmowanych przez patrole Policji na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie 2012/2013

 

KWP Kraków

KWP Katowice

KWP Łódź

KWP Rzeszów

KWP Wrocław

RAZEM

Liczba funkcjonariuszy skierowanych do służby

79

56

3

45

33

216

Liczba wykonanych służb

694

524

6

47

80

1351

Liczba interwencji

64

81

0

5

78

228

Liczba nałożonych mandatów karnych/pouczeń

5/1772

70/93

0/36

0/0

3/72

78/1973

Liczba ujawnionych przestępstw

0

0

0

0

13

13

Liczba ujawnionych wykroczeń

37

71

0

1

10

119

 

Jak wynika z informacji przekazywanych m.in. przez władze samorządowe, osoby zarządzające zorganizowanymi terenami narciarskimi, jak też uczestników zimowej formy rekreacji, stała obecność policjantów pozytywnie wpływa na utrzymanie porządku i systematyczną poprawę bezpieczeństwa na tych terenach.

Pamiętajmy, że ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich nakłada obowiązek noszenia kasków na dzieci do 16. roku życia, jednak każdy z nas bez względu na wiek powinien mieć na uwadze, że kask może uratować zdrowie, a nawet życie w sytuacji, gdy na stoku dojdzie do wypadku.

Kalendarz policyjny na 2014 r. >>

Źródło: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP

Powrót na górę strony