Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Amber Alert

Data publikacji 13.01.2014

W 2006 roku Departament Sprawiedliwości USA ogłosił dzień 13 stycznia Międzynarodowym Dniem Amber Alert. Głównym celem przyświecającym ustanowieniu tego dnia było podjęcie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społecznej na temat inicjatywy Amber Alert oraz zachęcenie społeczeństwa do zaangażowania się w poszukiwania zaginionych dzieci. W tym dniu chciano także wyrazić wsparcie i chęć pomocy rodzinom, które do dziś nie odnalazły swoich zaginionych dzieci.

13 stycznia 1996 roku  9-letnia  Amber Hagerman została uprowadzona i brutalnie zamordowana  podczas pobytu u swoich dziadków w  Arlington w stanie Teksas (USA). Tragiczna śmierć Amber miała tak olbrzymi wpływ na lokalną społeczność, że zmusiła regionalne organy ścigania i nadawców do opracowania innowacyjnego planu alarmowego w sytuacjach kryzysowych, mającego na celu pomaganie w odzyskiwaniu uprowadzonych dzieci. Plan ten został nazwany Planem AMBER (America's Missing Broadcast Emergency Response ).

Plan wzywał organy ścigania do przekazywania alarmu do stacji radiowych i telewizyjnych w ciągu kilku minut od uprowadzenia dziecka, w taki sam sposób, w jaki alarmy były przekazywane tym stacjom podczas tornad, huraganów lub innych sytuacji kryzysowych dotyczących danej społeczności.

Celem planu jest natychmiastowe poruszenie całej społeczności, by pomogła w poszukiwaniu zaginionego dziecka i osoby podejrzanej o jego uprowadzenie. Działanie systemu polega na bardzo szybkim rozpowszechnieniu informacji o zaginionym dziecku za pośrednictwem wszelkich dostępnych mediów, takich jak np.: telewizja, Internet, radio, tablice reklamowe, elektroniczne znaki drogowe, telefonia komórkowa. Przygotowanie komunikatu oraz jego dystrybucja odbywa się poprzez specjalistyczną platformę informatyczną. Ich upublicznianie oparte jest o zasadę szybkości i masowości oraz wymaga od partnerów poświęcenia czasu antenowego, kosztem standardowej działalności. W komunikatach Child Alert podawany jest także numer kontaktowy umożliwiający bezpośrednie zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania.

To tragiczne zdarzenie stało się inspiracją do zainicjowania podobnych systemów, które obecnie funkcjonują pod różnymi nazwami (Amber Alert, Child Alert) w każdym stanie w USA oraz w wielu krajach w Europie i na świecie.

W dniu 20 listopada 2013 r. polska Policja odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie systemu Child Alert w Polsce ogłosiła uzyskanie gotowości operacyjnej systemu w naszym kraju. W sytuacji ogłoszenia alertu Platforma Child Alert obsługiwana będzie przez ekspertów Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, usytuowanego w strukturach Wydziału Poszukiwańi Identyfikacji Osób Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. W celu obsługi zdarzeń objętych systemem Child Alert uruchomiony został ogólnopolski numer alarmowy 995, pod który można będzie przekazywać wszelkie informacje dotyczące zaginionego dziecka.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem informacji na temat systemu Child Alert w Polsce i na świecie zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.childalert.pl.

(źródło: Biuro Służby Kryminalnej KGP)

Powrót na górę strony