Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Krośniewicach

Data publikacji 24.01.2014

24 stycznia 2014 roku nastąpiło otwarcie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Krośniewicach. Komisariat został objęty programem standaryzacji komend i komisariatów Policji, który zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Oprócz przebudowy powstała dodatkowo część garażowo-magazynowa i boksy dla psów służbowych. Łączne nakłady na tę inwestycję wyniosły 1 138 772 zł. Prace rozpoczęto w grudniu 2012 roku, a ostatecznie zakończono je w grudniu 2013 roku.

W uroczystości wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Banachowicz wraz z zastępcami oraz kadra kierownicza komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego, a także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji jest realizowany od 2013 roku, zaplanowany jest do 2015. Jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji, odpowiedzialny za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.

Historia krośniewickiej Policji sięga 1918 roku. Wówczas posterunek liczył 6 funkcjonariuszy. W roku 1984  został przeniesiony do budynku przy ul. Prusa 19. Był to wówczas nowo wybudowany obiekt. Na parterze znajdowały się garaże, a na piętrze pomieszczenia biurowe. W takim kształcie obiekt funkcjonował do grudnia 2012 roku. W 1991 roku posterunek przekształcono w komisariat. W obecnej chwili w składzie etatowym komisariatu  znajduje się 19 policjantów oraz 1 ½ etatu cywilnego. Policjanci pełnią służbę w dwóch zespołach: Zespole do spraw Prewencji i Zespole do spraw Kryminalnych. Zasięg działania komisariatu obejmuje trzy gminy: Gminę Krośniewice licząca 8730 mieszkańców, Gminę  Nowe Ostrowy - 3747 mieszkańców i Gminę Dąbrowice - 2003 mieszkańców.

Na podstawie decyzji  Starosty Kutnowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę, 14 grudnia 2012 roku rozpoczęto prace  związane z przebudową i wyposażeniem budynku Komisariatu Policji w Krośniewicach, budową budynku garażowo-magazynowego z boksami dla psów oraz ukształtowaniem terenu. Prace budowlane zakończyły się 20 sierpnia 2013 roku, a prace związane z ukształtowaniem terenu zostały zakończone 09 grudnia 2013 roku. Łącznie nakłady poniesione na inwestycję wyniosły 1 138 772 zł, w tym na roboty budowlane 905 611 zł. Dzięki przeprowadzonej modernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów m.in. sanitarnych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekt został także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych /podjazd o łagodnym kącie nachylenia, toaleta/. W komisariacie zagospodarowano 9 nowych pomieszczeń, w tym 4 pomieszczenia biurowe, zbudowano garaż mieszczący trzy samochody służbowe oraz dwa kojce dla psów z pomieszczeniem gospodarczym. Wnętrze budynku zostało wyposażone w nowe meble biurowe, komputery, sprzęt RTV i AGD.
 
Dzięki wsparciu finansowemu samorządu, w grudniu 2013 roku Komisariat Policji w Krośniewicach  otrzymał nowy oznakowany radiowóz marki Kia Ceed.

(KWP w Łodzi / mj)

Powrót na górę strony