Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie bezpieczeństwa i efektów pracy garnizonu mazowieckiego w roku 2013

Dzisiaj (4.02.2014 r.) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się uroczysta odprawa kadry kierowniczej, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy mazowieckich policjantów. W naradzie wziął udział nadinspektor Mirosław Schossler Zastępca Komendanta Głównego Policji, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki oraz prokuratorzy i przedstawiciele innych służb. Spotkanie prowadził szef mazowieckich policjantów inspektor Cezary Popławski.

Odprawę rozpoczęło wręczenie nagród Komendanta Głównego Policji i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dla policjantów i pracowników garnizonu za wybitne osiągnięcia w pracy i w służbie. Wyróżniono między innymi policjantów z KPP w Pułtusku, którzy uratowali życie mężczyzny chcącego targnąć się na swoje życie. Odnotowano zasługi 4 kryminalnych z KWP zs. w Radomiu i 2 z KMP w Siedlcach, dzięki którym zrealizowano w ostatnim okresie sprawy narkotykowe i zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających.

Gratulacje za wyróżniające się realizowanie zadań służbowych odebrał także między innymi policjant z KMP Siedlce, który jako dyżurny w ubiegłym tygodniu skutecznie ratował życie dziecka. Wyróżnienia odebrała także policjantka z Wydziału Kontroli mazowieckiej komendy oraz 3 pracowników cywilnych.

Podczas narady skoncentrowano się na podsumowaniu stanu bezpieczeństwa i efektach pracy mazowieckich funkcjonariuszy w roku 2013. Główne wnioski to spadek ilości przestępstw, szczególnie tych o charakterze kryminalnym i w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa.

W roku 2013 w garnizonie mazowieckim wszczęto 50 628  postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw, czyli o 1,6 % mniej niż w okresie styczeń – grudzień 2012 r. Liczba wszczętych postępowań zmniejszyła się o 839. Wykrywalność przestępstw ogółem wyniosła za miniony rok 72,6% (73,5 % za rok 2012).

Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych – o 4,1%. Aż o 8,4 % nastąpił spadek przestępstw w 7 kategoriach, określanych jako te najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. W roku 2013 wszczęto takich postępowań 17 642 (w roku 2012 było ich 19 269). Wykrywalność wynosi 43,2%. W rozbiciu na poszczególne 7 kategorii:

Kradzież cudzej rzeczy - rok 2013 - 8368 postępowań (2012 - 8928)

Kradzież z włamaniem - rok 2013 - 4848 postępowań (2012 - 5421)

Kradzież samochodu - rok 2013 - 443 postępowań (2012 - 492)

Rozbój kradzież i wymuszenie rozbójnicze - rok 2013 - 465 postępowań (2012 - 564)

Bójka i pobicie - rok 2013 - 512 postępowań (2012 - 641)

Uszczerbek na zdrowiu - rok 2013 - 857 postępowań (2012 - 777)

Uszkodzenie rzeczy - rok 2013 - 2592 postępowań (2012 - 2938)

W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 4 261 postępowań czyli o 7,3 % więcej niż w roku 2012. Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 83,1%. Duża aktywność mazowieckiej Policji w ujawnianiu i ściganiu przestępstw gospodarczych przełożyła się bezpośrednio na liczbę ujawnionych i wszczętych postępowań przygotowawczych. To samo dotyczy przestępczości narkotykowej – w 2013 roku wszczęto 838 postępowań (o 158 więcej niż w 2012), a wykrywalność wyniosła 97 %. Przestępczość narkotykowa oraz gospodarcza to obszary zainteresowania organów ścigania, w których wzrost ujawnionych zdarzeń jest pochodną aktywności w działaniu. Im częściej Policja ujawnia takie przypadki i wszczyna postępowania karne, tym ogólna liczba tych przestępstw jest większa.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach garnizonu mazowieckiego to na największe podkreślenie zasługuje spadek ofiar śmiertelnych. Aż o 53 osoby mniej zginęło na naszych drogach (w roku 2013 - było 348 ofiar śmiertelnych, a w roku 2012 - 401).  Odnotowaliśmy 2 473 wypadki drogowe (o 18 więcej niż w roku 2012), w których rannych zostało 3044 osób (o 130 więcej niż w 2012). Policjanci wszczęli 10540 postępowań związanych z kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości.

Zauważono wysoki poziom zaangażowania służby logistycznej w zrealizowaniu i prowadzeniu inwestycji związanych z poprawą jakości pracy i przyjmowania osób w obiektach policyjnych. Łącznie na zadania inwestycyjne wydatkowano ponad 37 mln złotych.

W podsumowaniach stanu bezpieczeństwa oraz pracy Policji nie można nie wskazać ocen społecznych. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych przedstawionego przez Komendę Główną Policji, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we wrześniu 2013 roku, wynika, że większość Polaków - 66% dobrze ocenia pracę Policji. Lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media. Podczas, gdy pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (66%), to przeciwnego zdania było 23%.

O bezpieczeństwo mieszkańców garnizonu mazowieckiego dba codziennie 5 258 policjantów, których wspiera w służbie 1318 pracowników cywilnych. W roku 2014 planujemy przyjąć 265 nowych funkcjonariuszy.

Odprawa roczna była okazją do podziękowań skierowanych do wszystkich policjantów i pracowników garnizonu mazowieckiego za ich codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie.

(KWP w Radomiu / mw)

Powrót na górę strony