Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kobiety w Policji

Data publikacji 03.03.2014

Co siódmy polski policjant to kobieta. Policjantki są obecne we wszystkich rodzajach służb: kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. Są one lepiej wykształcone niż koledzy, ale rzadziej zajmują stanowiska kierownicze.

Policjantki, które podejmują interwencje, zabezpieczają mecze, zatrzymują niebezpiecznych przestępców, to coraz częstszy widok. Panie w mundurach, tak jak ich koledzy, muszą mieć silny charakter i dużą odporność na stres. Jak same podkreślają, służba w Policji jest wyzwaniem, ale daje dużą satysfakcję. Dla wielu z nich jest to powołanie.

Na 97 762 zatrudnionych funkcjonariuszy Policji 14 529 to kobiety. Tylko w 2013 roku wśród 5787 nowo przyjętych funkcjonariuszy było 1079 kobiet.

Pracują na wszystkich stanowiskach -  od szeregowych do kierowniczych, i we wszystkich rodzajach służb - prewencyjnej, kryminalnej i wspierającej działalność Policji. Połowa z nich jest w wieku 31-40 lat i służy w Policji od 3 do 10 lat.

71 proc. policjantek ma wyższe wykształcenie, pozostałe 29 proc. - średnie i podyplomowe.  Chociaż zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni zajmują stanowiska kierownicze, to wydaje się powoli to zmieniać. Wystarczy wspomnieć o inspektor Irenie Doroszkiewicz, która jest Opolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, podinspektor Helenie Michalak – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, czy inspektor Renacie Kasprzyk-Papierniak – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Policjantki pełnią też m.in. funkcje zastępców komendantów szkół policyjnych i kierują komórkami Policji niższego szczebla.  Kobieta-pilot służy też w Zarządzie Lotnictwa Policji.

Policja zatrudnia także kilkanaście tysięcy kobiet na stanowiskach cywilnych.

KGP/ pb

Galeria zdjęć: Nasze dziewczyny >>

Częstochowskie policjantki >>

Powrót na górę strony