Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty „European Police Cooperation”

Data publikacji 19.03.2014

W Komendzie Głównej Policji w dniach 17-18 marca br. odbyła się kolejna edycja warsztatów „European Police Cooperation” skierowanych do szefów biur międzynarodowej współpracy Policji z wybranych państw europejskich. Każdorazowo warsztaty organizowane są w innym państwie. W tym roku, rolę organizatora pełniła Komenda Główna Policji we współpracy z niemieckim Federalnym Urzędem Kryminalnym (BKA).

Organizowane w tym roku warsztaty „European Police Cooperation” były okazją do poruszenia tematów związanych z rozwojem Centrów Współpracy Przygranicznej (Police and Customs Cooperation Centre), wykorzystaniem narzędzi współpracy policyjnej opartych na decyzji z Prϋm, porównywaniem profili DNA, wymianą danych daktyloskopijnych oraz danych rejestracyjnych pojazdów. Ponadto, poruszono kwestie współpracy z utworzonym w Europolu Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością. To właśnie te zagadnienia są dzisiaj szczególnie istotne w obszarze międzynarodowej współpracy policyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele siedmiu państw: Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Powyższe warsztaty były kontynuacją idei niemieckiej z 2011 r., cyklicznych spotkań  nieformalnej grupy szefów biur odpowiedzialnych za międzynarodową współpracę Policji i utworzenia platformy współpracy dla wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.  

W spotkaniu z ramienia polskiej Policji wzięło udział kierownictwo Gabinetu KGP oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(BMWP KGP / mw)

fot: Marek Krupa / KGP

Powrót na górę strony