Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielkopolskie Forum Profilaktyki w Ruchu Drogowym

Data publikacji 26.03.2014

25 marca br. na terenie Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Profilaktyki w Ruchu Drogowym. Celem konferencji było omówienie bieżącej sytuacji na drogach Województwa Wielkopolskiego. Zastanawiano się również nad sposobami dalszej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W obradach forum udział wzięli m. in.: Wielkopolski Komendant Wojewódzki insp. Rafał Batkowski, który był gospodarzem spotkania, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Z-ca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Rafał Kozłowski, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Warszawie.
Komendant Wojewódzki w swoim wystąpieniu podkreślał, że systematycznie poprawia się na naszych drogach bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Jednakże cały czas musimy szukać nowych sposobów i metod, by jeszcze bardziej ograniczyć ilość zdarzeń. Nieodzowna jest w tej materii profilaktyka oraz ścisła współpraca z samorządami.

Natomiast Wojewoda Wielkopolski podkreślił znaczenie minimalizowania zagrożeń. Również zwrócił uwagę na potrzebę współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Rok do roku maleje liczba śmiertelnych wypadków zarówno w skali kraju, jak i w Wielkopolsce. W latach 90-tych po polskich drogach poruszało się niecałe 7 mln pojazdów, natomiast obecnie jest to prawie 25 mln. Mimo takiego wzrostu liczby pojazdów, liczba ofiar śmiertelnych maleje.
Marszałek Województwa zaznaczył, że temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym dotyc

y każdego. Nie ma złotego środka, który wyeliminowałby wszystkie zagrożenia. Wypadki są spowodowane nie tylko jakością dróg, która systematycznie się poprawia. Jest to złożone zjawisko. Bez zmiany świadomości wszystkich uczestników ruchu, nie uda się osiągnąć trwałej poprawy. Miejsca, w których dochodzi do największej ilości zdarzeń będą systematycznie wyposażane w odpowiednie urządzenia techniczne. Wdrażany jest program likwidacji zagrożeń na drogach dzieci idących do szkoły. Ważnym aspektem poprawiającym bezpieczeństwo jest odpowiednie doposażenie służb w sprzęt, który ma podnieść jakość ich pracy. Marszałek również poruszył kwestię dobrej współpracy między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Z kolei podinsp. Rafał Kozłowski zaznaczył, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma wysoki priorytet w Komendzie Głównej. Stopniowo zwiększa się liczba etatów dla policjantów, którzy dbają o sytuację na drogach. Dzięki temu osiągają coraz lepsze efekty. Duże znaczenie mają także zmiany w przepisach, które pozwalają policjantom na skupieniu się w głównej mierze na pracy w terenie.

Pan Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił uczestnikom jak wyglądają działalność i programy profilaktyczne centrum, które są realizowane przy współpracy z Policją. Temat projektów profilaktycznych poruszany był również przez kolejnych prelegentów.

W 2012 roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych wyceniono na ok. 34,5 mld złotych. Dlatego tak ważne jest nieustanne poprawianie bezpieczeństwa na polskich drogach i praca nad eliminowaniem istniejących zagrożeń.

(KWP w Poznaniu / mw)

Powrót na górę strony