Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Punktu Konsultacyjnego Policji w SGGW

Data publikacji 27.03.2014

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się dzisiaj uroczyste otwarcie Punktu Konsultacyjnego Policji, w którym dyżury będą pełnili funkcjonariusze z ursynowskiego komisariatu. W uroczystości udział wzięli: Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, Komendant Rejonowy Policji Warszawa II mł. insp. Piotr Owsiewski, Prorektor ds. Dydaktyki, przedstawiciele społeczności akademickiej oraz funkcjonariusze z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów.

Symbolicznym przecięciem wstęgi przez Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Piotra Owsiewskiego wznowiono dzisiaj działalność Punktu Konsultacyjnego Policji na terenie uczelni. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz uczelni, studenci oraz policjanci z ursynowskiego komisariatu, na terenie którego swoją siedzibę ma SGGW.

Punkt Konsultacyjny na terenie kampusu ursynowskiego SGGW został utworzony zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 22 lipca 2004 roku pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a Komendantem Rejonowym Policji Warszawa II. Jego działalność z czasem została zawieszona. Podczas spotkania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II mł. insp. Piotra Owsiewskiego z władzami uczelni w październiku 2013 roku, Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański wyraził wolę reaktywacji tego punktu. Idea tak została także zasygnalizowana w trakcie debaty społecznej o bezpieczeństwie ze społecznością studencką, która miała miejsce 25 listopada 2013 roku. Zarówno przedstawiciele władz uczelni jak i samorządu studenckiego SGGW wykazali chęć pogłębienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa oraz wznowienia funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego Policji.

W punkcie konsultacyjnym dyżury będzie pełnił dzielnicowy z ursynowskiego komisariatu. Policjant będzie tam obecny w każdą środę, w godzinach od 17.00 do 19.00. Będzie on przyjmował interesantów z rejonu kampusu SGGW i udzielał im niezbędnej pomocy w sprawach należących do zadań Policji. Podstawowym celem działania władz uczelni i ursynowskiej Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni, podniesienie świadomości społeczności akademickiej o jej działaniach i uprawnieniach oraz sprawna i szybka wymiana informacji pozwalająca na optymalizację działań Policji.

(KSP / mw)

Powrót na górę strony