Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Były pracownik jednej z oświęcimskich firm podejrzany o nieuczciwą konkurencję

Data publikacji 28.03.2014

Policjanci z zespołu dw. z korupcją i przestępczością gospodarczą oświęcimskiej komendy Policji zakończyli postępowanie wobec 39 – letniego mieszkańca Oświęcimia, podejrzanego o nieuczciwą konkurencję. Mężczyzna wykorzystał zdobyte w firmie informacje w tym m.in. dane klientów, ceny i źródła zaopatrzenia, które następnie przekazał innemu przedsiębiorcy.

Na podstawie przeprowadzonego dochodzenia potwierdzone zostało zgłoszenie jego pracodawcy dotyczące tego, że po zwolnieniu się z pracy wykorzystał zdobyte w firmie informacje w tym: dane klientów, dostawców, ceny i źródła zaopatrzenia, daty kończących się kontraktów, szczegóły ofert, które następnie przekazał innemu przedsiębiorcy. W wyniku takiego działania jego poprzednia firma zaczęła tracić klientów i popadać w kłopoty finansowe. Ponadto w trakcie czynności okazało się, że mężczyzna na kilka miesięcy  przed zwolnieniem się z pracy przygotowywał już dane potrzebne do przejęcia kluczowych danych firmy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji przestępstwo popełnia ten, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Natomiast zgodnie z art. 266 § 1 Kodeksu Karnego, przestępstwo popełnia ten, kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Krakowie / mw)

Powrót na górę strony