Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem przeciwko korupcji w sporcie

17 kwietnia 2014 roku, Minister Sportu i Turystyki – Andrzej Biernat, Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński oraz Wiceprezes Zarządu Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa SA - Marcin Animucki, podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie działań szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych.

Współpraca między Ministerstwem Sportu, Policją i Ligą Zawodową Piłki Nożnej opiera się przede wszystkim na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń atykorupcyjnych dla piłkarzy w wieku 15-18 lat we wszystkich 16 klubach piłkarskiej Ekstraklasy. Do tej pory przeszkolono prawie 500 młodych sportowców z pięciu szkół mistrzostwa sportowego ( piłka nożna, siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka, piłka ręczna, rugby). Reszta szkoleń zostanie zrealizowana do końca maja 2014 roku.  

Założenia programowe oraz materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkoleń przygotowali policjanci Zespołu do Zwalczania Przestępczości Korupcyjnej Wydziału Koordynacji Służby Kryminalnej BSK KGP. Celem tych spotkań jest podnoszenie świadomości młodych sportowców na temat negatywnego wpływu manipulacji zawodami sportowymi na wizerunek całego świata sportu, w tym również świata piłki nożnej. Szkolenia to również promocja wśród młodych piłkarzy uczciwości i zasad zdrowej rywalizacji sportowej przy jednoczesnym pokazaniu, jak wielkim złem dla sportu jest zjawisko korupcji.  

Policjanci, którzy zaangażowani byli w przeprowadzenie dotychczasowych szkoleń zgodnie stwierdzają, że korupcja w sporcie jest oceniana przez młodych piłkarzy bardzo negatywnie i dlatego chętnie podejmują oni dyskusję na ten temat i deklarują chęć współpracy w zakresie wyeliminowania tego zjawiska.

Zawarte dziś porozumienie ma zapewnić popularyzację i promocję całego projektu szkoleniowego, ale przede wszystkim szerzenie wiedzy w zakresie przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych. Wszystkim podmiotom zaangażowanym w realizację założeń porozumienia zależy na promowaniu właściwych postaw i asertywnego reagowania w sytuacjach zagrożenia korupcją. Celem wspólnych działań jest także przyjęcie rozwiązań długookresowych, które przyczynią się do walki z korupcją w świecie sportu – ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny jaką jest piłka nożna.

Cieszę się z tej inicjatywy, z budowania progamu profilaktycznego, dzieki któremu będziemy mogli oddziaływać na młodych ludzi, którzy mają rosnąć ze sportem w atmosferze czystej, sportowej rywalizacji - powiedział podczas spotkania z Ministrem Sportu i Wiceprezesem Zarządu Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa SA, Komendant Główny Policji, nadinspektor Marek Działoszyński. - Korupcja może zniszczyć każdą dziedzinę życia, w której się pojawi - dodał.

Korupcja to zjawisko, które godzi nie tylko w uczciwość rywalizacji sportowej, ale także przyczynia się do rozwoju przestępczego procederu związanego z praniem pieniędzy za pomocą zakładów bukmacherskich oraz budowania kapitału finansowego zorganizowanych grup przestępczych.

Współpraca Policji ze środowiskiem sportowym to nie tylko podejmowane wspólnie działania na rzecz edukacji, ale także możliwość wczesnego zdobywania informacji o niepokojących zjawiskach o charakterze korupcyjnym.

Podpisane między Ministrem Sportu i Turystyki a Komendantem Głównym Policji oraz Zarządem Ligi Zawodowej Piłki Nożnej Ekstraklasa SA Porozumienie o współpracy w zakresie działań szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania korupcji w sporcie i ustawianiu zawodów sportowych, jest wyrazem ogromnego zaangażowania administracji publicznej w zapobieganie i zwalczanie korupcji sportowej w Polsce.

KGP/ pt / foto: Marek Krupa

 

Powrót na górę strony