Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CBOS: Policja wśród instytucji, którym najbardziej ufają Polacy

Data publikacji 16.05.2014

Po 25 latach demokracji Polacy dystansują się od Sejmu, Senatu i partii politycznych - wśród instytucji, którym najbardziej ufają, jest Policja z 71-procentowym poparciem. Oto wynik najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w grupach dorosłych mieszkańców Polski w dniach 6-12 lutego (1020 osób) i 6-12 marca (1098 osób).

Wśród instytucji państwa, które cieszą się największym zaufaniem Polaków jest Policja, którą zaufaniem obdarza 71 proc. (21 proc. jej nie ufa, zdania nie wyraziło 8 proc.). Lepsze okazało się jedynie wojsko, któremu ufa 74 proc. ankietowanych (nie ufa 10 proc., zdania nie wyraziło 16 proc.) . W rankingu zaufania na trzecim miejscu wśród instytucji państwowych znalazły się władze lokalne miasta/gminy, zaufanie wobec których wyraziło 60 proc. (zaufania do nich nie ma 32 proc., a 7 proc. nie wyraziło zdania).

Krajowym władzom sądowniczym ufa prawie połowa Polaków - 46 proc. (nie ma zaufania do sądów 39 proc., zdania nie wyraziło 15 proc.), 40 proc. respondentów ma zaufanie do organów administracji publicznej (nie ufa im 48 proc., a zdania nie wyraziło 12 proc.).

Jeszcze mniejsze jest zaufanie do władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sejmowi i Senatowi ufa 34 proc. respondentów, nie ufa parlamentowi 54 proc., 12 nie wyraziło zdania. Z kolei rząd cieszy się zaufaniem 33 proc., tej instytucji państwa nie ufa 58 proc., 8 proc. nie wyraziło zdania.

Najmniej badanych deklaruje, że ma zaufanie do partii politycznych. Ufa im 17 proc. ankietowanych, nie ufa 66 proc., zdania nie wyraziło 17 proc.

Zaufanie do telewizji wyraziło 55 proc., nie ufa jej 36 proc., zdania nie wyraziło 9 proc. Z kolei gazetom ufa 40 proc. badanych, nie ma do nich zaufania 46 proc., zdania nie wyraziło 14 proc.

CBOS zauważa, że ogólnie taki układ ocen utrzymuje się co najmniej od dekady.

(PAP / mg)

Policja skuteczna w walce z przestępczością ►

Czujemy się bezpieczni ►

Powrót na górę strony