Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA"

Dobór do CPKP "BOA"

Nabór kandydatów do służby na stanowiska pionu bojowego w Wydziale Bojowym CPKP "BOA"

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby na stanowiska pionu bojowego w Wydziale Bojowym, w tym do Sekcji Strzelców Wyborowych, których zadaniem będzie prowadzenie działań kontrterrorystycznych określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych a także innych pionów CPKP "BOA", w szczególności:

 • ekspert sekcji bojowej
 • asystent sekcji bojowej
 • asystent sekcji strzelców wyborowych
 • asystent sekcji negocjacji
 • asystent sekcji zabezpieczenia działań
 • specjalista i asystent zespołu K9 (psy bojowe)
 • asystent zespołu łączności i informatyki
 • asystent zespołu medycznego.

Kandydatami mogą być policjanci, którzy poddali się procedurze naboru do służby w Policji i ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe oraz funkcjonariusze innych służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW, CBA,.

Ze względu na zadania realizowane przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA" od kandydatów oczekuje się:

 • wysokiej sprawności fizycznej,
 • bardzo dobrego stanu zdrowia,
 • wysokiej odporności na sytuacje stresowe,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków,
 • dyspozycyjność,
 • prawa jazdy kategorii B.

Warunkiem przystąpienia kandydata do kolejnego etapu kwalifikacji jest pozytywna weryfikacja i ocena wypełnionego kwestionariusza, pod względem spełniania wymogów formalnych, wysłanego na adres e-mailem: boa@policja.gov.pl lub faks: (47) 721 80 72 zamieszczonego w załączniku.

CPKP "BOA" ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z KANDYDATAMI, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO O KTÓRYM ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonego kwestionariusza,
 • testy sprawności psycho-fizycznej,
 • przeprowadzenie rozmowy z kandydatem,
 • ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby w pododdziale kontrterrorystycznym Policji,
 • ukończenie z wynikiem pozytywnym przez kandydata kursu uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w zakresie prowadzenia działań kontrterrorystycznych.

 

Powrót na górę strony