Policja.pl

Gala inaugurująca obchody 95. rocznicy powołania policji kobiecej

Data publikacji 04.03.2020

Dziś widok kobiety w policyjnym mundurze nikogo nie dziwi. Nasze panie pełnią służbę w jednostkach kontrterrorystycznych, uczą technik interwencji czy strzelania, są dzielnicowymi i dochodzeniowcami. Ale 95 lat temu przyjęcie kobiet do Policji Państwowej było swoistą rewolucją obyczajową...

Początek XX wieku to na całym świecie okres emancypacji kobiet i walki o równe traktowanie, z przyznaniem praw wyborczych włącznie. Polska, która dopiero odzyskała niepodległość, byłą w czołówce państw, które uznały równość kobiet, czego przykładem było zorganizowanie 26 lutego 1925 roku pierwszego oddziału policji kobiecej.

4 marca br., w stołecznym Domu Kultury KADR, odbyła się gala inaugurująca obchody 95. rocznicy powołania policji kobiecej, w której udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, jego I Zastępca nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, a także Naczelny Kapelan Wojskowy ks. biskup płk Mirosław Wola, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, Naczelny Kapelan Policji ks. Jan Kot,, przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendanci, dowódcy i dyrektorzy z CBŚP, BSWP, CPKP BOA, CLKP, komendanci wojewódzcy, stołeczny i szkół Policji oraz przedstawiciele kadry kierowniczej KGP i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Dyskretna muzyka z epoki wprowadziła gości w nastrój lat 20. ubiegłego wieku, a wokalistka mł. asp. Alicja Żylińska wykonała utwór "Świat Ordonki". Prowadzącymi galę byli insp. Iwona Klonowska oraz insp. Sławomir Cisowski, którzy prowadzili rozmowy z zaproszonymi gośćmi - historykiem dr. hab. Piotrem Gołdynem oraz pierwszą kobietą w historii, która uzyskała stopień generalski w Policji - nadinsp. w st. spocz. Ireną Doroszkiewicz. Rozmowy przeplatały występy policyjnych wokalistów: sierż. sztab. Krzysztofa Chucia i sierż. sztab. Estery Chalimoniuk.

Zorganizowanie gali w sali kinowej domu kultury miało swoje uzasadnienie, bowiem po rozmowach wprowadzających odbyła się premiera filmu o współczesnych, polskich policjantkach, zrealizowanego siłami Biura Komunikacji Społecznej KGP. Przeplatany efektownymi ujęciami obraz to ujęte w formie reportażowej kariery ośmiu funkcjonariuszek z terenu całej Polski, mających różny staż i pełniących służbę na różnych stanowiskach. Już wkrótce obraz ten dostępny będzie na portalu policja.pl

Po przyjętej brawami projekcji na scenę weszły policjantki występujące w filmie: nadinsp. Helena Michalak, podinsp. Edyta Witkowicz, podinsp. Żanetta Makowska, asp. sztab. Magdalena Maszer, mł. asp. Małgorzata Oźminkowska, sierż. sztab. Katarzyna Minko, st. sierż. Kinga Zoła i sierż. Magdalena Kawa. Otrzymały one z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka pisemne podziękowania za udział w filmie i postawę godną tradycji pierwszych policjantek II Rzeczypospolitej. Za wsparcie gali i obchodów rocznicowych pisemne podziękowania otrzymali także prezesi stowarzyszeń "Rodzina Policyjna 1939 r.".

W swoim przemówieniu szef Policji, prócz podziękowań i życzeń dla pań służących i pracujących w tej formacji, powiedział m.in.:

"W zaprezentowanym filmie jedna z pań powiedziała, że siła jest kobietą - święte słowa, ale słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, że policja jest kobietą i myślę, że wszyscy tu obecni bez trudu się z nim zgodzimy. (...) Jeszcze wczoraj, przeglądając materiały zastanawiałem się, czy w 1925 roku pierwsze 30 przyjętych do służby policjantek mogło spodziewać się, że za 95 lat w Policji służyć będzie ponad 16 tys. pań, a kolejne 18 tys. pracować będzie na stanowiskach cywilnych? Czy przyszło im do głowy, że w 2015 roku kobieta zostanie generałem Policji, a dwa lata później pierwsza z Pań będzie Zastępcą Komendanta Głównego Policji? (...) Miałem szczęście spotykać na swojej zawodowej drodze niezwykłe kobiety, które były doskonałymi specjalistami w swoich dziedzinach. I życzę Wam, abyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie czasowej doczekali tego momentu, kiedy kobieta stanie na czele polskiej Policji."

Uroczystości rocznicowe będą organizowane przez cały rok w poszczególnych garnizonach. Galę inauguracyjną zorganizowały Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Biuro Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP, które przygotowało specjalną wystawę na temat policji kobiecej oraz folder informujący o służbie kobiet w niebieskim mundurze. 

pm/zdj. Jacek Herok i Izabela Pajdała - miesięcznik "Policja 997"

Powrót na górę strony