Policja.pl

Spotkanie Komitetu Sterującego Forum Negocjacyjnego Grupy Atlas w Warszawie

W dniach 13-15 grudnia 2022 roku Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” był gospodarzem spotkania Komitetu Sterującego Forum Negocjacyjnego platformy ATLAS zrzeszającego negocjatorów policyjnych pełniących służbę w strukturach jednostek kontrterrorystycznych Policji.

Trzydniowe spotkanie o wymiarze ogólnoeuropejskim otwarte zostało przez Kierownika Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA”, która od 2018 roku jest stałym członkiem komitetu sterującego  i bierze czynny udział w pracach nad rozwojem negocjacji policyjnych w obszarze działań bojowych, w tym kontrterrorystycznych.

Przedsięwzięcie było spotkaniem roboczym przed planowaną na styczeń 2023 roku konferencją forum negocjacyjnego Grupy ATLAS, którego gospodarzem będzie także CPKP „BOA”. W trakcie trzydniowych obrad omówiono ostateczny kształt konferencji oraz doprecyzowano szczegóły organizacyjne.

Istotnym elementem spotkania było podsumowanie dotychczasowych prac członków komitetu sterującego w obszarze tematyki konferencji, która będzie dotyczyć sposobu doboru oraz selekcji negocjatorów policyjnych przewidzianych do działań bojowych, w tym kontrterrorystycznych. Drugim punktem spotkania był pilotażowy program kursu z zakresu negocjacji policyjnych obejmujących negocjacje prowadzone w środowisku działań bojowych, w tym kontrterrorystycznych.

Spotkanie robocze było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz opinii członków Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA” z partnerami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Belgii, Niemiec, Portugalii, Litwy, Holandii i Francji.

Więcej na temat pracy policyjnych negocjatorów można przeczytać w listopadowym numerze Gazety Policyjnej w artykule Andrzeja Chylińskiego pt. „Jesteśmy NEGO”

(A. Włodarska - BKS KGP)

Powrót na górę strony