Policja.pl

"Forum negocjatorów ATLAS"

Data publikacji 27.01.2023

Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” był gospodarzem zakończonej właśnie międzynarodowej konferencji szkoleniowej negocjatorów służby kontrterrorystycznej. BOA oraz znajdująca się w jego strukturze Sekcja Negocjacji Wydziału Szkoleniowo – Bojowego są członkami grupy Atlas – elitarnej organizacji zrzeszającej europejskie policyjne jednostki specjalne.

Jednostki specjalne Policji składają się ze ściśle wyspecjalizowanych komórek, które stale szkolą się i w ramach grupy ATLAS wymieniają się doświadczeniami. Jedną z tego typu sekcji tworzą negocjatorzy służby kontrterrorystycznej. W przypadku polskiej jednostki specjalnej Policji jest to Sekcja Negocjacji BOA. W strukturze ATLAS-u należy ona do tzw. forum negocjacyjnego zrzeszającego specjalistów z podobnych wydziałów we wszystkich europejskich jednostkach kontrterrorystycznych. Na szkolenie do Warszawy przybyli negocjatorzy z takich państw, jak: Włochy, Malta, Słowenia, Hiszpania, Czechy, Luksemburg, Francja, Finlandia, Niemcy, Chorwacja, Belgia, Łotwa, Szwecja, Cypr, Holandia, Litwa, Portugalia, Wielka Brytania, Węgry, Estonia, Norwegia, Rumunia.

W imieniu Komendanta Głównego Policji „specjalsów” powitał insp. dr Mariusz Ciarka, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP. W konferencji wzięli udział także m.in.: podinsp. Sławomir Butkiewicz – zastępca dyrektora Biura Dyrektora Generalnego KPRM – Centrum Koordynacji Zespołu Pomocy Humanitarno – Medycznej, mł. insp. Dariusz Potrząsaj – krajowy koordynator ds. negocjacji policyjnych Głównego Sztabu Policji KGP, insp. Marcin Szyndler – zastępca komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, płk Konrad Korpowski – dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, insp. Policji Paul Hansson, negocjator sekcji negocjacji szwedzkiej jednostki specjalnej NI, a jednocześnie przewodniczący forum negocjacyjnego grupy Atlas oraz podinsp. Arkadiusz Kisielewski – kierownik Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego BOA.

W trakcie wypełnionych konkretną treścią wystąpień i prezentacji zagraniczni liderzy poszczególnych sekcji negocjatorów w swoich krajach opowiadali o specyfice swojej służby. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. rekrutacja negocjatorów służb kontrterrorystycznych oraz ich szkolenie. Prelegenci wyjaśniali, jak jest budowana komunikacja między sekcjami w ramach ich macierzystych jednostek specjalnych i jak w tych jednostkach dowódcy postrzegają ich rolę jako narzędzie do wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz w działaniach bojowych. Poruszano także zagadnienia związane z uwarunkowaniami kulturowymi, aspekty psychologiczne, a także techniczne środki i narzędzia oraz taktykę. Każde wystąpienie kończyło się dyskusją i wymianą doświadczeń zdobytych niejednokrotnie w działaniach w realnym środowisku bojowym.

Konferencja trwała cztery dni i zakończyła się 26 stycznia br. Wzięło w niej udział 45 osób, w tym 30 negocjatorów z krajów europejskich. 

Zdjęcia i tekst st. asp. Tomasz Dąbrowski „Gazeta Policyjna”

Powrót na górę strony