Policja.pl

Negocjatorzy policyjni służby kontrterrorystycznej (NPSKT) - prewencja antyterrorystyczna

Data publikacji 25.05.2023

Negocjatorzy Policyjni Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” realizując zadania w zakresie prewencji antyterrorystycznej w okresie od 7 do 12 maja 2023 r. w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie dla pracowników Centrali Banku Pocztowego S.A. W trakcie zajęć szczególną uwagę poświęcono przestrzeganiu procedur, metodach reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym i kryminalnym, w tym na prawidłowe zachowanie w trakcie incydentu terrorystycznego np. atak aktywnego strzelca, masowego zabójcy, w przypadku przetrzymywania zakładników oraz sposób postępowania podczas działań ratunkowych realizowanych przez policjantów służby kontrterrorystycznej.

CPKP "BOA"

Powrót na górę strony