Policja.pl

Negocjatorzy policyjni służby kontrterrorystycznej (NPSKT) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Data publikacji 04.07.2023

Realizując porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Zagranicznych a Komendantem Głównym Policji negocjatorzy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” przeprowadzili kolejne szkolenie z zakresu prewencji antyterrorystycznej w MSZ.

W dniach 29-30 czerwca 2023 roku w Akademii Dyplomatycznej MSZ RP w Warszawie przeprowadzono zajęcia m.in. dla Konsulów, Attachė i pracowników MSZ. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia takie jak: pierwszy kontakt w sytuacjach kryzysowych, zachowania w trakcie ataku terrorystycznego oraz incydentów z udziałem aktywnego strzelca. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie się pracowników w trakcie działań ratunkowych realizowanych przez policjantów jednostek specjalnych - kontrterrorystycznych.

Nieodzownym elementem szkoleń realizowanych przez  negocjatorów BOA są ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy szkolenia trenują umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie pracowników MSZ na potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie pełnienia przez nich służby w placówkach dyplomatycznych RP.

(Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA")

Powrót na górę strony