Policja.pl

Za Długoletnią Służbę

Data publikacji 27.11.2023

Dzisiaj w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. Medale „Za Długoletnią Służbę” otrzymało kilkunastu funkcjonariuszy BOA. Ponadto „Odznaką Honorową Służby Kontrterrorystycznej” odznaczony został komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem meldunek o rozpoczęciu uroczystej zbiórki o godzinie 10:00 przyjął nadinsp. Dariusz Zięba, dowódca CPKP BOA, po czym nastąpiło wprowadzenie sztandaru Komendy Głównej Policji. Gospodarz uroczystości przywitał gościa honorowego, nadinsp. Pawła Półtorzyckiego komendanta CBŚP, policjantów przedstawionych do odznaczenia oraz pozostałych uczestników uroczystości.
 
W obecności wszystkich funkcjonariuszy będących tego dnia w służbie nadinsp. Dariusz Zięba w asyście pełniącego obowiązki zastępcy dowódcy insp. Łukasza Pikuły odznaczył ośmiu policjantów medalem brązowym „Za Długoletnią Służbę”. Medalem srebrnym odznaczono pięciu policjantów oraz trzech medalem złotym. Odznaczenie to przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, za inicjowanie i organizowanie działań związanych ze zwalczaniem terroryzmu i wspieraniem działań Policji w trym zakresie Odznaką Honorową Służby Kontrterrorystycznej odznaczony został ponadto nadinsp. Paweł Półtorzycki, komendant Centralnego Biura Śledczego Policji.

Uroczysta zbiórka zakończyła się wystąpieniem nadinsp. Dariusz Zięby, dowódcy CPKP BOA, który wszystkim odznaczonym podziękował za wzorową służbę oraz podkreślił wagę i znaczenie współpracy CPKP BOA z CBŚP. Po odprowadzeniu sztandaru Komendy Głównej Policji odznaczeni policjanci w serdeczniej atmosferze składali sobie gratulacje i pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Tomasz Dąbrowski - BKS KGP
Fot. autor / CBŚP

Powrót na górę strony