Kierownictwo - Policja.pl

Policja.pl

Kierownictwo

p.o. Dowódca

insp. Łukasz Pikuła

Zastępca Dowódcy

insp. Krzysztof Sowiński

Powrót na górę strony