Podziękowania

Wrocław, 20 listopada 2007 r.

Pan
nadinsp. Tadeusz Budzik
Komendant Główny Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

PODZIEKOWANIE

Członkowie i sympatycy Osiedlowego Klubu Seniora Muchobór Mały pragną serdecznie podziękować policjantom z KP Wrocław-Fabryczna za zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 19 listopada 2007 roku spotkania z nami, w czasie którego obejrzeliśmy pokazy multimedialne nt. terroryzmu i postępowania na wypadek ataku oraz sposobów na zabezpieczenie ogródków działkowych altan i pomieszczeń gospodarczych w czasie jesieni i zimy. Ponadto otrzymaliśmy szereg ulotek prewencyjnych, a funkcjonariusze odpowiedzieli na wszystkie nasze pytania.

Mamy nadzieje, że to nasze kolejne spotkanie stanie się już tradycja i raz w miesiącu będziemy gościć funkcjonariuszy odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Serdecznie dziękujemy!

Irena Wasilewska
Prezes Klubu Seniora

Maciej Skórzyński
Koordynator Projektu "Osiedlowy Klub Seniora"

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony