Podziękowania

Tarnobrzeg, 29 marca 2006r.

Szanowny Pan
Generał Marek Bieńkowski
Komendant Główny Policji

Współpracując od dawna z Centrum Służby Rodzinie Łodzi odbieram bardzo pozytywne sygnały dotyczące dobrej współpracy z Panem Komendantem mł. insp. Ryszardem Wiśniewskim i policjantami z VIII KMP w sferze profilaktyki i interwencji, zapobiegając wielu tragediom związanym z przemocą domową oraz w sprawach nieletnich. Dziękuje za niespotykane zaangażowanie, otwartość, uczciwość i przede wszystkim skuteczność.

Uprzejmie proszę o przekazania:

  • Kom. Włodzimierzowi Sokołowskiemu, pełnomocnikowi ds. ochrony praw człowieka KWP w Łodzi
  • Asp. Sztab. Piotrowi Trzebińskiemu, Zespół ds. Nieletnich VIII Komisariatu KMP w Łodzi
  • Sierż. Sztab. Arkadiuszowi Bujwickiemu, Zespół ds. Nieletnich VIII Komisariatu KMP w Łodzi
  • St. Sierż. Łukaszowi Przystańskiemu, Zespół ds. Nieletnich VIII Komisariatu KMP w Łodzi,

najserdeczniejszych gratulacji i podziękowań za ich dotychczasową pracę.

Przekazuję także słowa uznania za ofiarność i sprawność działania funkcjonariuszy i pracowników VIII Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Trud i poświęcenie Policji, ma dla nas wszystkich realny wymiar wzrastającego poczucia bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Kłeczek
Poseł na Sejm RP

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony