Podziękowania

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Św. Mikołaja w Bytomsku pragną wyrazić swoje uznanie dla profesjonalizmu i osobistego zaangażowania pracowników Posterunku Policji w Żegocinie uczestniczących w zabezpieczeniu imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Naszej szkoły.

Składamy gorące podziękowania Panu Komendantowi i policjantom z Posterunku Policji w Żegocinie za pomoc w organizacji biegów odbywających się pod hasłem ogólnopolskiej akcji "Polska Biega", przeprowadzenie prelekcji "Odblaskowy Pierwszak", pomoc w egzaminowaniu uczniów na kartę rowerową oraz pogadankę na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem używek oraz konsekwencji wynikających z zachowań aspołecznych i kar z nimi związanych.

Dyrektor, Nauczyciele i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im Św. Mikołaja w Bytomsku
Powrót na górę strony
Polska Policja