Podziękowania

Poznań, 20 XII 2006

Szanowny Pan

Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski

Pragniemy przekazać Panu serdeczne podziękowania za skuteczną współpracę z Komendą Główną Policji.

Korzystając z Pańskiego pośrednictwa chcielibyśmy szczególnie uhonorować funkcjonariuszy z KGP, którzy wykazali się wyróżniającymi osiągnięciami w zwalczaniu przestępczości internetowej. Za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm składamy podziękowania dla Panów:

podinsp. Dariusza Poniatowskiego
nadkom. Jana Hajdukiewicza
kom. Zbigniewa Urbańskiego
kom. Wojciecha Cybulskiego

Działania podejmowane przez wymienionych funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania oszustów działających na szkodę użytkowników serwisu Allegro. Jako pracownicy branży teleinformatycznej zdajemy sobie sprawę z technicznych i operacyjnych trudności, jakich nastręczają postępowania związane z przestępczością internetową. Zaprezentowana przez policjantów szybkość i skuteczność działania, poparta umiejętnością przewidywania, analizy informacji oraz planowania czynności, z pewnością stanowi wzór do naśladowania. Jest to szczególnie ważne dla naszych użytkowników, którym zaangażowanie Policji i osiągane przez nią rezultaty pozwalają odzyskać wiarę w bezpieczeństwo Internetu jako miejsca uczciwego handlu.

Składając podziękowania za skuteczność i profesjonalizm życzymy Panu i Pańskiej Jednostce wielu dalszych sukcesów.

QXL Poland Sp. z o.o.

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony