Podziękowania

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu nadkom. dr. Tomaszowi Bednarkowi, Naczelnikowi Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, a także całemu zespołowi LK KSP za wyjątkową otwartość na współpracę ze środowiskiem akademickim i studenckim, a w szczególności ze studenckimi kołami naukowymi, oraz za działalność propagującą kryminalistykę wśród studentów prawa.

Kryminalistyka jako dyscyplina kompleksowa, empiryczna i stosowana jest zdecydowanie najciekawszą z nauk wykładanych w toku studiów prawniczych, jednak przez wielu wciąż nie dość docenianą. Jej dorobek zaś ma zasadnicze znacznie w procesie wykrywczym. Z tego względu inicjatywy podejmowane przez Laboratorium takie jak m.in. organizacja Warsztatów Kryminalistycznych na WPiA UW, które w 2007 roku odbyły się już po raz siódmy, są niezwykle cenne, godne naśladowania i z pewnością przyczyniają się do poszerzenia wiedzy przyszłych prawników, a w szczególności przyszłych sędziów, prokuratorów i adwokatów, oraz zachęcają do dalszego zdobywania wiadomości z tej dziedziny. Tego typu przedsięwzięcia, organizowane głównie, co pragnę podkreślić, dzięki życzliwości, przychylności i zaangażowaniu Pana Naczelnika oraz całego Laboratorium, niewątpliwie zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej studentów biorących w nich udział z korzyścią dla całego wymiaru sprawiedliwości.

Budującym jest fakt, iż pomimo ogromu niezwykle ważnej, często żmudnej i czasochłonnej pracy na co dzień, której efekt ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięć w konkretnych sprawach, eksperci znajdują czas i chęci, by w sposób bezinteresowny podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi planującymi dopiero służbę w wymiarze sprawiedliwości. Spotkania z profesjonalistami, którzy wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie i z pasją są prawdziwą przyjemnością.

Wyrazy uznania i najlepsze życzenia dalszych sukcesów zawodowych dla wszystkich pracowników Laboratorium Kryminalistycznego KSP.


Studentka WPiA UŁ
 

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony