Podziękowania

Warszawa, dnia 12.12.2005 r 
 

Pan
insp. Jerzy Kowalski
Dyrektor Centralnego
Biura Śledczego KGP
 

Pragnę przekazać na Pana ręce serdeczne podziękowania Pani nadkomisarz Dorocie Macoch i Panu nadkomisarzowi Markowi Łukowskiemu funkcjonariuszom Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji za bardzo efektywną współpracę w dziedzinie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej.

Duże zaangażowanie w realizację czynności wykrywczych w ramach prowadzonego śledztwa nr RSD - 33/03 doprowadziło do ustalenia zorganizowanej grupy przestępczej, której między innymi udowodniono popełnienie 29 czynów przestępczych mających charakter wyłudzeń nienależnych odszkodowań na szkodę PZU S.A. na łączną kwotę ponad 600000 złotych.

Profesjonalizm, skrupulatność i skuteczność w działaniu doprowadziły już na etapie postępowania przygotowawczego do deklaracji ze strony niektórych podejrzanych, chęci naprawienia szkody. Ponadto zabezpieczenie znacznego mienia od innych podejrzanych, daje gwarancję zaspokojenia pozostałych naszych roszczeń. Wykrycie tak dużej grupy przestępczej z pewnością będzie zauważone w mediach i jestem przekonany, że odniesie to także skutek prewencyjny.

Łącząc wyrazy podziękowania liczę na dalszą owocną współpracę w procesie eliminacji przestępczości ubezpieczeniowej.

Jan Włoch
Dyrektor Biura
Kontroli Wewnętrznej

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony