Podziękowania

Warszawa, 2005-06-27
 
  
Gen. insp. Leszek Szreder
Komendant Główny Policji

Na pana ręce pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Policjantom, którzy przeprowadzili XXVIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz IX edycję Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych. Wieloletnia tradycja organizowania turniejów świadczy o tym, że są to przedsięwzięcia oczekiwane, potrzebne i wyjątkowe. Wyjątkowi są także ludzie, których osobiste zaangażowanie i pasja przyczyniają się do masowego udziału uczniów i nauczycieli w tych imprezach.

Szczególne podziękowania kieruję dla specjalisty korpusu służby cywilnej Mirosławy Świdzińskiej oraz dla młodszego inspektora Mariusza Wasiaka. Ich wiedza i kompetencje zdobyły uznanie młodzieży uczestniczącej w turniejach, co w istotny sposób wpływa na kształtowanie bezpiecznych i kulturalnych zachowań młodych uczestników ruchu drogowego.

Zdecydowana postawa dorosłych, wspólne działania i autentyczne zaangażowanie mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce. Cieszę się, że przedstawiciele oświaty, Policji, władz samorządowych i organizacji społecznych współpracują ze sobą w tym zakresie, wyrażam nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

    Z wyrazami szacunku

wz. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
Anna Radziwił

Jeżeli chcesz podziękować policjantom napisz.

Powrót na górę strony